Mẫu phụ lục II-1 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu phụ lục II-1 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 15/01/2016

Mẫu phụ lục II-1 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 15/01/2016. Thay thế mẫu 08 – MST: Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

mau-phu-luc-ii1
mau-phu-luc-ii1

1. Nội dung của phụ lục II-1

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên, địa chỉ, thành viên, vốn điều lệ, bổ sung tài khoản ngân hàng, thay đổi ngành nghề kinh doanh…..thì phải dùng mẫu phụ lục II-1

2. Hiệu lực thi hành của phụ lục II-1

Mẫu phụ lục II-1 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016 thay thế mẫu 08-MST

3. Cách viết phụ lục II-1

– Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng

– Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

– Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình

– Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

– Mã số doanh nghiệp: 1000215656

3.1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Nếu thay đổi nội dung nào thì tích dấu X vào vào ô vuông tương ứng, không thay đổi thì thôi không phải tích

3.2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Nếu thay đổi nội dung nào thì tích dấu X vào ô vuông tương ứng, không thay đổi thì không phải tích.

Ví dụ: tích dấu X vào “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”

– Sau đó, doanh nghiệp thay đổi thông tin trong mục nào, thì tìm đến mục đó để điền tiếp thông tin

Ví dụ: Khi thay đổi “thông tin đăng ký thuế” thì tìm đến mục THÔNG BÁO THAY

ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ, và điền các thông tin cần thiết sau:

+ Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): Nguyễn Mạnh Cường

+ Điện thoại: 0982.929.939

+ Hình thức hạch toán: Tích dấu X vào ô “Hạch toán độc lập”

+ Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01-31/12

+ Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Số tài khoản: 116 000 338 269

4. Nơi nộp và nhận kết quả phụ lục II-1

Nơi nộp và nhận kết quả Phụ lục II-1 là: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư

5. Hồ sơ đi kèm phụ lục II-1

– Phụ lục II-1: Ký và đóng dấu của Giám đốc doanh nghiệp

– Giấy ủy quyền (mẫu kèm theo của Sở kế hoạch đầu tư): Ký của Giám đốc doanh nghiệp và ký của Người được ủy quyền (là người tại Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp làm và nộp hồ sơ thay cho doanh nghiệp)

Lưu ý: Hiện nay, Cổng thông tin điện tử đã có sự kết nối giữa Sở kế hoạch đầu tư và Cục thuế. Nên hầu như mình chỉ cần nộp thông báo cho Sở kế hoạch đầu tư, chứ không cần nộp thông báo cho thuế, trừ một vài trường hợp đặc biệt thuế họ yêu cầu.

Các bạn có thể tham khảo các khóa học tại Kế toán Việt Hưng: https://lamketoan.vn/khoa-hoc-ke-toan