Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT). Là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai. Và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa, hoạt động vận tải quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan. Và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Xoay quanh đó là rất nhiều câu hỏi liên quan đến nó. Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn giải đáp một vấn đề liên quan đó là Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Tham khảo:

Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai mới nhất 2017

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo thông tư 39/2014/TT-BTC
Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Các trường hợp được phép hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Trước tiên hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các trường hợp được phép hủy hóa đơn giá trị gia tăng nhất định. Có 2 trường hợp:

– Hóa đơn vừa in xong, cơ sở in hoặc doanh nghiệp nhận thấy đã in sai, in trùng hoặc in thừa hóa đơn. Khi đó cơ sở in hoặc doanh nghiệp phải tiến hành hủy hóa đơn đã in sai trên.

– Hóa đơn đã lập nhưng sai và chưa giao cho người mua. Kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai và sẽ hủy khi có yêu cầu.

– Hóa đơn đã lập nhưng sai và đã giao cho người mua. Nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đều chưa kê khai thuế: người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã nhập sai. Kế toán gạch chéo các liên hóa đơn đã lập sai. Lưu giữ và lập hóa đơn mới giao cho người mua, hóa đơn sai sẽ được hủy khi có yêu cầu.

2. Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Kế toán Việt Hưng xin hướng dẫn các bạn hủy hóa đơn giá trị gia tăng của các trường hợp trên. Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39. Dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

2.1. Hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng. Chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh. Không được phép hủy hóa đơn. Đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

2.2. Thời hạn hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tư cũng nếu rõ: Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng

3. Kết luận

Như vậy theo thông tư 39 đã quy định rất rõ các vấn đề liên quan đến việc hủy hóa đơn theo đúng quy định. Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Phải tuân thủ theo đúng thông tư đã ban hành mới coi là đúng quy định. Hãy truy cập website lamketoan.vn của kế toán Việt Hưng. Để có thể tìm kiếm những thông tin hữu ích liên quan bạn nhé. Chúng tôi sẽ luôn mang tới cho bạn những thông tin nhanh và chính xác nhất!