Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018 bao gồm các loại tờ khai lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018Lịch nộp các loại báo cáo thuế tương đối ổn định qua các năm chỉ có thay đổi nhỏ khi ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại. Vào năm 2017 có 2 ngày nộp rơi vào chủ nhật nên lịch nộp báo cáo có chút thay đổi, sang năm 2018 lịch nộp lại trở về theo đúng quy lịch. Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé!

Tham khảo:

Những trường hợp được gia hạn nộp thuế gtgt

Kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2017

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018.

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2018 Tờ khai Thuế GTGT T12/2018

Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

 

30/1/2018

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

 

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

2

20/2/2018   Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

3

20/3/2018   Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)

 

 

30/3/2018

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018

4

20/4/2018   Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

30/4/2018

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5

20/5/2018   Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

6

20/6/2018   Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)

7

20/7/2018   Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

30/7/2018 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8

20/8/2107   Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

9

20/9/2018   Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

10

20/10/2018   Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

 

30/10/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11

20/11/2018   Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

12

20/12/2018   Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

Trên đây là bảng chi tiết lịch nộp báo cáo thuế mới nhất, các bạn kế toán viên chú ý ghi nhớ vào đó. Nếu các bạn nộp chậm các loại báo cáo thuế trên thì sẽ phải nộp phạt nên chú ý đừng quên nhé! Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939