Khoá học thực hành kế toán công ty Dịch vụ đào tạo

Kế toán công ty dịch vụ đào tạo không phải là loại hình doanh nghiệp mới mẻ. Hiện nay rất nhiều công ty kinh doanh về dịch vụ đào tạo. Dịch vụ đào tạo khác với dịch vụ tư vấn về đào tạo. Vì trong DN dịch vụ đào tạo có nhiều vấn đề đặc thù. Kế toán Việt Hưng xây dựng Khoá học thực hành kế toán tổng hợp về dịch vụ đào tạo.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Chuẩn bị trước khi học kế toán dịch vụ đào tạo

–  Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên

–  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các phần mềm kế toán

–  Hướng dẫn một số thủ thuật về Internet và máy tính

–  Hướng dẫn vào lớp học và làm việc trực tiếp với giáo viên

–  Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình trực tuyến

2. Nội dung cần học trong quá trình hạch toán – kế toán dịch vụ đào tạo

2.1 Xử lý số dư đầu kỳ

Đối với các Công ty dịch vụ đào tạo đã thành lập lâu trước đó các bạn cần phải xử lý số dư đầu kỳ trước: 

– Hướng dẫn học viên kiểm tra đối chiếu báo cáo tài chính, ý nghĩa các số dư trên CĐTK, đồng thời kiểm tra số dư năm liền kề để tiến hành các bước nhập số dư ban đầu.

– Hướng dẫn cách rà soát các BCTC các năm về trước nếu sai sót tư vấn cho học viên cách điều chỉnh số liệu.

– Xử lý công nợ phải trả cho các nhà cung cấp

– Cập nhập số dư cân đối số phát sinh đầu kỳ

– Hướng dẫn các bước chi tiết khai báo các thông tin ban đầu

2.1.1 Khai báo mã

 • Tạo các mã hợp đồng đào tạo, dịch vụ

 • Tạo các mã phòng ban, mã nhân viên các bộ phận

 • Tạo các mã khách hàng: Khách hàng chính là khai mã Học viên

 • Tạo các mã nhà cung cấp

2.1.2. Nhập số dư

 • Xử lý công nợ phải trả cho các nhà cung cấp

 • Tồn kho NVL đầu kỳ

 • Công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Mã, tên, giá trị, thời gian sử dụng, thời gian còn lại, giá trị còn lại….

 • Cập nhập số dư cân đối số phát sinh đầu kỳ

2.2 Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ – khoá kế toán dịch vụ đào tạo

a. Nội dung kế toán chi phí đầu vào

– Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ chi phí mua vào liên quan như: Chi phí tiếp khách, chi phí in ấn, chi phí mua văn phòng phẩm

– Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ liên quan công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp như: Mua bàn ghế cho học viên, máy móc (Máy tính,…), ghi tăng công cụ dụng cụ

– Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ liên quan TSCĐ trong doanh nghiệp đào tạo như: Máy chiếu, màn hình, các máy móc thiết bị khác liên quan, ghi tăng TSCĐ sử dụng cho các phòng ban liên quan chia cho 2 bộ phận quản lý và đào tạo.

– Hướng dẫn cách hạch toán doanh thu dịch vụ, phân loại doanh thu trong dịch vụ đào tạo chi tiết ra. Đồng thời hướng dẫn tách giá vốn chi tiết từng loại dịch dụ trong DN đào tạo như:

b. Nội dung kế toán doanh thu bán ra

 • Doanh thu từ thu học phí của học viên

 • Doanh thu khác liên quan

 • Các khoản thu khác

 • Hướng dẫn các khoản thu nhập khác từ thanh lý TSCĐ

c. Nội dung kế toán tiền lương

– Hướng dẫn cách lập bảng tiền lương, tiền lương làm thêm giờ trong công ty Đào tạo

– Hướng dẫn lập quy chế lương thưởng cho công ty Đào tạo, các vị trí cho công ty Đào tạo

– Cách hạch toán chi phí tiền lương trong bộ phận trực tiếp để phân bổ tính vào giá thành

– Xây dựng bộ hồ sơ lương đối với công ty Đào tạo

– Cách ghi hợp đồng lao động đối với các nhân công dài hạn có và không có tham gia BHXH. Các nhân công ngắn hạn không tham gia BHXH.

– Cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến BHXH

– Hướng dẫn các chi phí lương các bộ phận trong đơn vị đào tạo. Vì lương là chi phí chính tạo ra doanh thu của dịch vụ này và chủ yếu là lương của giáo viên

d. Xây dựng cơ bản

Đối với dịch vụ đào tạo thì việc xây dựng trường hình thành ra TSCĐ ban đầu , Hướng dẫn hạch toán, hồ sơ liên quan để hình thành ra được TSCĐ, tư vấn các nội dung hoàn thuế đầu tư.  Các bước làm hạch toán XDCĐ hình thành lên TSCĐ, khấu hao TSCĐ được hình thành.

e. Kế toán thuế GTGT

– Hương dẫn khai báo thuế đối với lĩnh vực này,

– Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

f.  Kế toán giá thành dịch vụ đào tạo

– Hướng dẫn lập kỳ giá thành dịch vụ đào tạo

– Hướng dẫn cách tập hợp chi phí trực tiếp

– Hướng dẫn cách phân bổ chi phí dịch vụ

– Hướng dẫn nghiệm thu tính vào giá vốn –

– Đối chiếu kiểm tra cân đối giá thành

– Đối chiếu doanh thu/ giá vốn các dịch vụ đào tạo liên quan

3. Xử lý công việc cuối kỳ trước khi lên BCTC

– Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

– Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT

– Lập bảng khấu hao TSCĐ cuối tháng và so sánh đối chiếu giữ báo cáo Tài sản so với sổ cái.

– Lập bảng phân bổ CCDC cuối tháng và so sánh đối chiếu giữa báo cáo CCDC so với sổ cái.

3.1 Lập quyết toán thuế năm

– Lập quyết toán thuế TNDN cuối năm

– Lập quyết toán thuế TNCN cuối năm

3.2 Lập báo cáo tài chính đầy đủ

– Cân đối các chỉ tiêu để cân đối đúng bảng cân đối tài khoản

– Cách lấy các số liệu lên cân đối kế toán

– Lập báo cáo kết quả kinh doanh

– Lập lưu chuyển tiền tệ

– Lập thuyết minh báo cáo tài chính

4. Công việc in sổ sách và các báo cáo liên quan khác

Để phục vụ cho quá trình lưu giữ hồ sơ cũng như quyết toán với cơ quan thuế về sau. Chắc chắn các bạn kế toán cần phải làm công việc in sổ này cuối mỗi năm sau khi nộp BCTC.

4.1. Sổ sách bao gồm

 • Sổ cái các tài khoản

 • Sổ chi tiết các tài khoản

 • Chiết xuất các sổ sách lưu lại máy để trước khi quyết toán gửi cho cán bộ thuế

4.2. Báo cáo bao gồm

 • Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cuối kỳ

 • Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp

 • Báo cáo doanh thu – giá vốn chi tiết

 • Báo cáo quỹ tiền mặt. tiền gửi ngân hàng., tồn quỹ tiền mặt…

5. Chia sẻ kinh nghiệm

–  Kinh nghiệm đọc và hiểu báo cái tài chính

–  Kinh nghiệm quyết toán thuế với cán bộ thuế

–  Kinh nghiệm in và sắp xếp hồ sơ, sổ sách

–  Kinh nghiệm khác trong kế toán thuế Doanh nghiệp.

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

6 5
Giáo viên: Trần Thị Hảo

GV. Trần Hảo hiện đang là giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng

gv tran thi hang
Giáo viên: Trần Thị Hằng
Trung tâm Kế toán Việt Hưng

Giáo viên Trần Hằng hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự học: 2.500.000đ
💎 Tự chọn: 500.000đ / buổi 
💎 Lớp online: 5.600.000đ
💎 Giáo viên riêng: 8.000.000đ 
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận