Kế toán hàng cho biếu tặng theo thông tư 200 mới nhất

Lập và kê khai hóa đơn hàng biếu tặng theo thông tư 200 sao cho đúng với luật thuế. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ các trường hợp cụ thể đối với nội dung hàng mua biếu tặng này.

Kế toán hàng cho biếu tặng

1. Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu tặng:

– Căn cứ: Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219 /2013/TT- BTC quy định

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà DN sử dụng để cho biếu tặng; khuyến mại; quảng cáo dưới mọi hình thức; phục vụ cho việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì sẽ được khấu trừ.

– Kết luận:

Hàng hóa dùng để biếu tặng, phục vụ cho hoạt động sx kinh doanh thì được khấu trừ đầu vào.

Xem thêm: 

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng trong các doanh nghiệp

Hạch toán hàng cho biếu tặng trên phần mềm misa 2017

2. Hàng cho biếu tặng có cần phải xuất hóa đơn đầu ra không?

– Căn cứ: Điểm A, khoản 7, điều 3 thông tư 26/2015/ TT- BTC sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1 điều 16 (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 5 thông tư số 119 /2014 / TT- BCT quy định)

+ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng dịch vụ; bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

– Kết luận: Hàng mua biếu tặng phải xuất hóa đơn.

3. Hàng cho biếu tặng có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

– Căn cứ: Theo quy định mới nhất thông tư 96/2015 /TTBTC ngày 22/06/2015 không quy định việc khống chế đối với các khoản chi quà tặng cho khách hàng.

+ Do đó hàng cho biếu tặng được tính vào chi phí được trừ khi QT thuế TNDN không bị khống chế 15% trên tổng chi phí nữa.

– Kết luận: Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN đối với hàng hóa mua biếu tặng.

4. Hàng cho biếu tặng có phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Căn cứ: Theo điều 5 của thông tư 78 /2014/ TT-BTC quy định về doanh thu để tính thuế TNDN: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng cho biếu tặng nhân viên (thông tư 123/2012/TT-BCTC có quy định).

– Kết luận: Hàng cho biếu tặng không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Như vậy qua bốn nội dung trên các bạn sẽ dễ dàng hình dung thêm được về bản chất của hàng cho biếu tặng và cách lập và kê khai hóa đơn hàng biếu tặng.

Xem thêm: Các bước hạch toán và kê khai hàng cho biếu tặng trên phần mềm misa SME 2017

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939