Hướng dẫn quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập

Hướng dẫn quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập.

Các bước cần thực hiện để quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập.

Bước 1: Hướng dẫn cập nhật danh mục từ điển

Bước 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ

Bước 3: Cập nhật số phát sinh trong kỳ

Bước 4: Hướng dẫn các bút toán cuối kỳ, kiểm tra, sửa in báo cáo:

  • Báo cáo quyết toán
  • Báo cáo tài chính

Hướng dẫn quyết toán năm 2018 đối với đơn vị HCSN công lập

Khi thực hiện các bước giáo viên sẽ thực hiện cập nhật số dư đầu kỳ từ quyết định 19 lên thông tư 107.( Áp dụng cho những bạn nào đang muốn chỉnh sửa lại báo cáo quyết toán 2017)

Ngoài các bước trên đối với khóa học này giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn các nội dung liên quan đến việc kiểm tra đối chiếu theo thứ tự như sau:

Thứ nhất: Kiểm tra đối chiếu kho bạc đây là nội dung quan trọng nhất

Nội dung này khớp rồi thì mới có thể tiến hành lập và kiểm tra các báo cáo khác được.

Mà bước này khi các bạn chưa có kinh nghiệm hoặc chưa từng làm thì sẽ rất hay sai đó đó với khóa học này giáo viên Hướng dẫn lên Các báo cáo đối chiếu kho bạc bao gồm:

+ Mẫu B01-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

+ Mẫu 02-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

+ Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN- Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Thứ 2: hướng dẫn lập các báo cáo quyết toán bao gồm:

+ Mẫu B01/BCQT BC quyết toán kinh phí hoạt động

+ Mẫu B02/BCQT Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra tài chính

+ Mẫu  B03/BCQT thuyết minh báo cáo quyết toán; Phụ biểu 01/01/BCQT báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại; phụ biểu F01-02/BCQT báo cáo chi tiết kinh phí chương trình dự án.

Thứ 3: hướng dãn lập báo cáo tài chính bao gồm: B01/BCTC báo cáo tài chính:

B02/BCTX báo cáo kết quả hoạt động; B03a/BCTC báo cáo lưu chuyển tiền tệ; B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính

Cuối cùng sau khi đã đối chiếu kiểm tra đúng mới tiến hành hướng dẫn in sổ sách báo cáo lưu trữ.

Xem thêm:

Các khóa học hành chính sự nghiệp

Kế toán HCSN trong đơn vị trường học cần làm gì?

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959