Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa theo thông tư số 78/2014/TT – BTC và thông tư 96/2015/TT – BTC : hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ:

Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 thông tư số 96/2015/TT – BTC ngày 22/6/2015 của BTC, cách tính thuế TNDN được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất thuế TNDN

Đối với doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển KH – CN thì được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích quỹ KH – CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

1.1. Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển.

1.1.1. Thu nhập chịu thuế:

Tổng thu nhập từ tất cả hoạt động kinh doanh: hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.

1.1.2. Thu nhập được miễn thuế bao gồm:

Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất hợp tác xã.

Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp cho phục nông nghiệp: dịch vụ tưới tiêu, cày bừa, dịch vụ phòng trừ diệt sâu…

Thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: doanh thu bán sản phẩm từ thời kỳ thử nghiệm sản xuất…

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN có 30% số lao động là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người cai nghiện ma túy.

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành cho người dân tộc thiểu số.

Thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần.

Khoản tiền tài trợ nhận được sử dụng cho hoạt động giáo dục.

Thu nhập liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Nhà nước, từ chuyển giao công nghệ.

1.2. Các khoản lỗ được kết chuyển: trong trường hợp DN có hoạt động kinh doanh bị lỗ. Thì được bù trừ vào thu nhập chịu thuế

+ Thuế suất thuế TNDN được xác định như sau:

Thuế suất 20%:  áp dụng với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề <20 tỷ VNĐ.

Thuế suất 22%: áp dụng DN không thuộc đối tượng nộp 20%.

2. Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kê khai phương pháp trực tiếp:

Tính thuế dựa trên tỷ lệ % doanh thu bán hàng, cụ thể:

– Đối với DN kinh doanh dịch vụ: 5% (ngoại trừ hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%).

– Đối với DN kinh doanh hàng hóa: 1%

– Đối với DN kinh doanh sản phẩm khác: 2%

Trên đây, lamketoan.vn đã hướng dẫn các bạn 2 cách làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tùy vào lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp để các bạn thực hiện phương pháp tính thuế TNDN hợp lý.  

Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959