Hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa

Hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Số liệu đầu kỳ ảnh hưởng nhiều đến số liệu của năm tài chính. Do đó việc cập nhật số dư cuối kỳ của năm trước lên đầu kỳ của năm nay cần cẩn thận và đúng số liệu. Sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo năm tài chính.

Từ 01/01/2018 bắt đầu áp dụng theo TT107, một số Tài khoản cũng thay đổi nhiều, số dư cũng phải điều chỉnh.

Do đó các bạn có thể xử lý vấn đề này trong năm 2018 để số liệu TSCĐ trên báo cáo và Bảng cân đối tài khoản đúng số liệu.

Hiện nay một số đơn vị theo dõi TSCĐ trên báo cáo và trên Bảng cân đối tài khoản số liệu không khớp nhau. Số liệu có thể sai từ nhiều năm trước nhưng chưa có phương án xử lý.

Việt Hưng sẽ hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa qua bài viết dưới đây.

Một số nội dung cần điều chỉnh số dư đầu kỳ từ 01/01/2018.

1. Mở tăng giảm TSCĐ năm 2018 ( Mẫu số B04-H): Kiểm tra cột số đầu kỳ của từng loại TS

VD: Nhà cửa ( 21111): 94.231.674.172

Vật kiến trúc ( 21112) : 1.512.522.058

….

Quyền sử dụng đất ( 2131):

Phần mềm ứng dụng: (2135):

2. Mở sổ TSCĐ năm 2017 (Mẫu số S31-H): Kiểm tra cột 6: Lũy kế hao mòn

Tổng cộng Khấu hao và hao mòn TSCĐ hữu hình ( 2141) : 36.776.807.590

Tổng cộng Khấu hao và hao mòn TSCĐ vô hình ( 2142): 120.102.100

3. Chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa

Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu.

Nhấp lại số dư các tài khoản ở 2 báo cáo mở ở trên

TK 21111: 94.231.674.172 (Dư Nợ)

TK 21112: 1.512.522.058 (Dư Nợ)

TK 2131, TK 2135, TK 2138 (Dư Nợ)

TK 2141: 36.776.807.590 (Dư Có)

TK 2142: 120.102.100 (Dư Có)

TK 366 = TK 211+ TK 213 – TK 214

Hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa

Hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ

Như vậy với nội dung trên kế toán Việt Hưng hướng dẫn bạn cách chuyển số dư liên quan đến TSCĐ từ quyết định 19 sang thông tư 107 có hiệu lực từ 1/1/2018.

Kế toán Việt Hưng xây dựng nhiều khóa học hành chính sự nghiệp trên cơ sở giáo trình và kiến thức thực tế của các kế toán đang công tác trong đơn vị HCSN.

Nếu bạn chưa chắc chắn về kiến thức trong đơn vị HCNS thì có thể đăng ký học ngay.

Xem thêm:

Hướng dẫn cách hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị HCSN theo Thông tư 107

Hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục – trường học theo TT 107

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959