Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất – Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp đều phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Cùng với đó, MISA đã cho ra mắt phiên bản mới MISA SME.NET 2019 được bổ sung nhiều tính năng vượt trội, tự động hóa lập báo cáo tài chính đầy đủ – nhanh chóng – chính xác. Hôm nay, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất, hỗ trợ thiết thực cho dân tài chính vào mùa báo cáo cuối năm đang đến gần.

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất

1. Soát xét số liệu trước khi lên báo cáo tài chính trên MISA

Sau khi hạch toán và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, kế toán tiến hành soát xét lại các nghiệp vụ phát sinh. Có nhiều cách soát xét, tuy nhiên phương pháp phân nhóm tài khoản được soát xét kỹ càng, dễ phát hiện sai lệch nhất.

– Soát xét hàng tồn kho: Kiểm tra hàng tồn kho có bị âm kho không? Nếu âm kho tìm nguyên nhân hoặc sử dụng các phương pháp để chỉnh sửa, điều chỉnh kho bị âm. Chạy giá vốn theo phương pháp tính giá hàng tồn kho đã đăng ký áp dụng.

– Soát xét công nợ phải thu, phải trả : Trước hết đối với tài khoản công nợ phải thu, phải trả cần phải đối chiếu với khách hàng bằng biên bản đối chiếu công nợ cuối năm tại thời điểm 31/12/2019. Sau đó, tiến hành kiểm tra các phát sinh bên có, bên nợ để phản ảnh đúng nghiệp vụ và tính toán được rủi ro công nợ cũng như rủi ro về thuế có thể gặp phải.

 – Soát xét các khoản đầu tư: Kiểm tra hồ sơ đầu tư, phân tích bản chất và phương pháp hạch toán, cần đối chứng để ghi nhận đầu tư đã phản ánh đúng chưa cũng như ghi nhận hiệu quả đầu tư mang lại thông qua biên bản họp và các tài liệu, báo cáo tài chính bên nhận đầu tư cung cấp.

– Soát xét các khoản chi phí trả trước: kiểm tra giá trị và thời gian phân bổ đã phù hợp chưa, yêu cầu theo dõi chi tiết từng khoản và phản ánh đúng chi phí phân bổ theo nguyên tắc phù hợp.

– Soát xét TSCĐ: Tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ khấu hao theo quy định tại TT45/2013/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC. Đặc biệt lưu ý quy định theo TT151/2014/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT và chi phí không được trừ tính thuế TNDN đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

– Soát xét Doanh thu: Kiểm tra doanh thu từng sản phẩm đã phản ánh theo giá thị trường chưa, biến động của giá bán và nguyên nhân biến động để đưa ra các quy định phù hợp. Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu đã tuân thủ theo TT39 hay chưa?

– Soát xét giá vốn : Kiểm tra giá vốn từng mã hàng, từng hợp đồng đã phản ánh chính xác chưa, mức độ chính xác thể hiện ở lãi gộp.

– Soát xét chi phí quản lý : Kiểm tra hồ sơ, tỷ lệ chi phí trên doanh thu đã nằm mức chấp nhận và hợp lý chưa, các tài khoản phản ánh đúng chưa? Việc ghi nhận chi phí đã phù hợp nguyên tắc kế toán hay chưa?

– Kiểm tra các bút toán điều chỉnh sai sót phát hiện, bút toán điều chỉnh đầu năm, các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

– Sao lưu dữ liệu trước khi lên báo cáo tài chính, để đảm bảo an toàn số liệu.

2. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên MISA mới nhất

Nghiệp vụ “Lập báo cáo tài chính” được thực hiện trên phần mềm Misa như sau:

Bước 1: Mở Báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

– Vào phân hệ Tổng hợp-> Chọn tab Lập BCTC -> Nhấn Thêm ( Tại đây các bạn có thể chọn báo cáo tương ứng như: Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính giữa niên độ)->  Chúng ta đi lập BCTC nên chọn Báo cáo tài chính ( phím tắt Ctrl + N)

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo

Sau khi click vào Báo cáo tài chính màn hình sẽ hiện lên cửa sổ chọn Tham số lập báo cáo.

Đầu tiên với kỳ báo cáo: Phần mềm Misa cho chúng ta các lựa chọn kỳ báo cáo tài chính theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Giao diện báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán MISA

⇒ LƯU Ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh. Chương trình sẽ thực hiện bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập

Chương trình mặc định tích chọn B01-DN Bảng cân đối kế toánkhông cho phép bỏ tích.

Các báo cáo còn lại kế toán sẽ lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế của đơn vị.

Tùy theo đặc điểm và nhu cầu quản lý của đơn vị, kế toán chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo:

– B03-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

kế toán
Tham số báo cáo

Bước 4: Nội dung cách lập báo cáo tài chính trên MISA

Sau khi Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

– Tab B01-DN là Bảng cân đối kế toán

việt hưng
Bảng cân đối kế toán

Lưu ý:

+Trường hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn chức năng Kiểm tra  ở trên góc phải trên cùng của tab B01-DN.

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Kiểm tra báo cáo tài chính đã lập

+ Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.

+ Misa đã tự động thiết lập công thức trong các báo cáo tài chính để tự động lấy dữ liệu. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chỉnh sửa lại công thức trên bảng cân đối, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì chọn “Thiết lập công thức”

– Click vào Thiết lập công thức sẽ hiện ra cửa sổ sau:

⇒ Tại đây bạn có thể chỉnh sửa Font chữ theo không in, in đậm, in nghiêng tùy vào lựa chọn click vào các chỉ tiêu tương ứng. Chọn ô “Công thức” để thiết lập lại công thức theo ý bạn

bctc
Thiết lập công thức BCĐKT

– Bạn cũng có thể thêm dòng chi tiết hoặc xóa dòng chi tiết tùy theo mục đích quản lý từng chỉ tiêu tài khoản tại doanh nghiệp bạn. Hoặc có thể kiểm tra giá trị trùng lặp hay lấy lại giá trị mặc định nếu muốn quay về công thức như Misa đã thiết lập sẵn

+ Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính

bctc
Lấy lại dữ liệu BCTC

+ Trường hợp muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT)

+ Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, kế toán nhấn chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ

bc tài chính
Thêm phụ lục BCTC

+ Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, thì chương trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Tab B02-DN là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Báo cáo kết quả kinh doanh

Lưu ý: Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán sẽ sử dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ nằm ở góc dưới tay trái trên Tab B02-DN để xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ

– Tab B03-DN/B03-DN-GT là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

bctc
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu ý: Để báo cáo lưu chuyển tiền tệ lấy lên số liệu chính xác, kế toán cần thực hiện Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ/Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ

bctc
Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của chứng từ

⇒ Cuối cùng, bạn nên soát lại tất cả dữ liệu trên báo cáo tài chính xem có chỉ tiêu nào bất thường, dữ liệu đã đúng chưa và bấm nút “Cất” -> “ Kết xuất” báo cáo để lưu trữ hoặc nộp báo cáo

cách lập báo cáo tài chính trên misa
Kết xuất báo cáo tài chính

Trên đây là hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên Misa mới nhất. Hy vọng những thông tin bổ ích này giúp bạn tự tin lên báo cáo tài chính một cách nhanh và chính xác nhất. Mọi khó khăn, vướng mắc về Khoá học kế toán Online bạn có thể liên hệ với chúng tôi, Kế Toán Việt Hưng luôn sẵn sàng tư vấn về kế toán cho bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939