Hạch toán tài khoản 3378 | Các khoản tạm thu khác phát sinh tại đơn vị HCSN

Hạch toán tài khoản 3378 | Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm thu phát sinh tại đơn vị nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay đặc biệt tài khoản 3378 phản ánh các khoản tạm thu khác phát sinh tại đơn vị – cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết ngay trong đây.

hạch toán tài khoản 3378
Hạch toán tài khoản 3378 | Các khoản tạm thu khác phát sinh tại đơn vị HCSN

1. Căn cứ theo quy định pháp luật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

– Tại Khoản 1, Điều 6: “Đối tượng lập báo cáo quyết toán:… Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này.

–  Tại phụ lục 02, phần hướng dẫn hạch toán TK 511– Thu hoạt động do NSNN cấp, quy định: “Tài khoản 5118- Thu hoạt động khác: Phản ánh các khoản thu hoạt động khác được để lại mà đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) và yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo Mục lục NSNN”.

–  Tại phụ lục 02, phần hướng dẫn hạch toán TK 018 – Thu hoạt động khác được để lại, quy định nguyên tắc hạch toán: “Tài khoản này dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp phản ánh các khoản thu hoạt động khác được để lại đơn vị mà được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán (hoặc không giao dự toán) và yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo mục lục NSNN. Khi chi cho các hoạt động theo quy định từ nguồn thu hoạt động khác được để lại phải hạch toán theo Mục lục NSNN. Khi báo cáo quyết toán đơn vị phải báo cáo số thực chi từ nguồn thu hoạt động khác”.

2. Hạch toán tài khoản 3378 và lập báo cáo quyết toán đối với nguồn hoạt động khác

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có phát sinh hoạt động mà cơ quan có thẩm quyền quy định phải báo cáo quyết toán theo Mục lục NSNN thì phải sử dụng các TK 5118, 018,… Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến sử dụng kinh phí để phục vụ quyết toán, như sau:

+ Khi phát sinh các khoản thu kinh phí hoạt động, ghi: Nợ các TK 111, 112/Có TK 3378

Trường hợp phải nộp NSNN, xác định số phải nộp, ghi: Nợ TK 3378/Có TK 333

Đồng thời xác định số được để lại đơn vị theo quy định, ghi Nợ TK 018

+ Khi phát sinh các khoản chi phí, ghi:

Nợ các TK 611,…/Có các TK 111, 112

Đồng thời ghi Nợ TK 3378/ Có TK 5118 và ghi Có TK 018 (chi tiết Mục lục ngân sách)

+ Khi phát sinh mua TSCĐ, vật tư nhập kho, ghi:

Nợ các TK 211,152,…/Có các TK 111, 112

Đồng thời ghi Nợ TK 3378/ Có TK 366 và ghi Có TK 018 (chi tiết Mục lục ngân sách)

CHI TIẾT

a) Thu từ hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị

– Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị như thu bán hồ sơ thầu, thu để bù đắp chi phí giải quyết xử lý kiến nghị của nhà thầu và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đấu thầu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 337- Tạm thu (3378).

– Khi phát sinh các khoản chi phí cho quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có các TK 111, 112.

– Xử lý chênh lệch thu, chi:

+ Trường hợp thu lớn hơn chi, theo quy định của cơ chế quản lý tài chính phần chênh lệch đó được bổ sung vào nguồn thu hoạt động do NSNN cấp của đơn vị, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

+ Trường hợp thu nhỏ hơn chi theo quy định của cơ chế quản lý tài chính đơn vị được phép sử dụng nguồn thu hoạt động do NSNN cấp của đơn vị để bù đắp chi phí thiếu, ghi:

Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

Có các TK 111, 112.

b) Thu bán hồ sơ thầu của dự án đầu tư XDCB:

– Khi thu được tiền bán hồ sơ thầu của dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 337- Tạm thu (3378).

– Khi chi cho lễ mở thầu, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có các TK 111, 112.

– Số chênh lệch thu tiền bán hồ sơ thầu sau khi trừ chi phí cho lễ mở thầu phải nộp trả NSNN theo quy định, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338).

Khi nộp, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)

Có các TK 111, 112.

c) Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ (đối với các cơ quan, đơn vị phải nộp lại cho NSNN phần chênh lệch thu lớn chi của hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ):

– Khi thu được tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ (kể cả thu tiền bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý TSCĐ), ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 337- Tạm thu (3378).

– Khi chi cho thanh lý, nhượng bán TSCĐ (theo cơ chế), ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có các TK 111, 112.

– Số chênh lệch thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ sau khi trừ chi phí cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ theo quy định, ghi:

Nợ TK 337- Tạm thu (3378)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338).

Khi nộp, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)

Có các TK 111, 112.

Nguồn hoạt động khác trên Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (mẫu B01/BCQT) và phụ biểu chi tiết F01-01/BCQT: Căn cứ vào số liệu trên TK 018 và Sổ theo dõi nguồn thu hoạt động khác được để lại (mẫu S106-H) hướng dẫn tại chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để lấy số liệu các chỉ tiêu.

3. Tài khoản 511 đâu không thấy hướng dẫn trong Thông tư 107/2017/TT-BTC

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: Chi cải cách tiền lương 40% từ nguồn phí và khác được khấu trừ để lại : Coi như chi hộ Ngân sách hạch toán Nợ 611/111,112. Cứ coi giống như ghi thu và ghi chi. Vậy tài khoản 511 đâu không thấy hướng dẫn trong TT107. Vậy khoản này có lên báo cáo quyết toán không (Mẫu B01/BCQT và F01-01/BCQT)?

> TRẢ LỜI:

Các khoản thu khác của đơn vị (mà không phải là các khoản thu hoạt động do NSNN cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; thu phí khấu trừ, để lại; thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thu tài chính; các khoản tạm thu; các khoản thu hộ và khoản thu mà cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo Mục lục NSNN) thì được hạch toán là thu nhập khác của đơn vị trên TK 711- Thu nhập khác.

(Nguồn: www.mof.gov.vn)

THAM KHẢO: Các Khoá học kế toán Online đa lĩnh vực ngành 1 Kèm 1

Trên đây là chia sẻ về các khoản tạm thu khác trong đơn vị HCSN thì hạch toán tài khoản 3378 ra sao mong rằng sẽ bổ trợ thêm kiến thức cho các bạn nhà kế làm hành chính sự nghiệp – Tham gia ngay khoá học kế toán Online kinh nghiệm nâng trình tay nghề nghiệp vụ chất chỉ với 48H học riêng cùng giáo viên cầm tay chỉ việc – KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN PHÍ!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959