Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước, pháp luật Việt Nam hiện hành. Có quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Hãy cùng tìm hiểu các quy định chi tiết này áp dụng vào thực tiễn kinh doanh, làm việc như thế nào!

Tham khảo:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không?

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

1. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Cá nhân có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay trong các trường hợp cụ thể sau:

1.1.Thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Cá nhân chỉ có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập. Và thực tế đang làm việc tại đó vào đúng thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả các trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm tại nơi ký hợp đồng lao động.

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

1.2. Cá nhân có các khoản thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng

Cá nhân có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập. Và thực tế đang làm việc tại đó vào đúng thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Đồng thời cá nhân có các khoản thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân hàng tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Đã được các đơn vị chi trả thu nhập đó thực hiện khấu trừ thuế 10%. Mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập này.

1.3. Người lao động điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới

Cá nhân là người lao động được người sử dụng lao động điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Trong các trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định. Cuối năm người lao động có đề nghị ủy quyền quyết toán thuế. Thì tổ chức mới đó phải thu lại các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Do tổ chức trước đây đã cấp cho người lao động (nếu có). Các chứng từ này được sử dụng làm căn cứ để tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và thực hiện quyết toán thuế thay cho người lao động.

2. Ứng dụng quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong thực tế

Như vậy, các cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp nơi mình làm việc. Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với điều kiện hợp đồng lao động đã ký có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Người lao động vãn đang làm việc tại doanh nghiệp vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Người lao động có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công chỉ tại doanh nghiệp đó. Hoặc các nguồn thu nhập vãng lai bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng. Và đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN bởi các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập vãng lai đó.

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

3. Tóm lại

Quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế tncn. Đã giúp cho việc triển khai tính toán, quyết toán sổ sách trên thực tế diễn ra thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện tổng hợp và quyết toán thuế cho cá nhân người lao động làm việc trong doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan quản lý.

Để tìm hiểu quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Cũng như các quy định khác có liên quan, quý vị có thẻ liên hệ Kế toán Việt Hưng. Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, uy tín của Kế toán Việt Hưng sẽ giúp quý vị giải quyết hiệu quả mọi vấn đề của mình.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939