Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT

Khi những doanh nghiệp không muốn sử dụng các hóa đơn GTGT. Vì các lý do như chuyển địa điểm trụ sở hoặc doanh nghiệp được giải thể. Hãy cùng xem thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014.

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Phải được tự các doanh nghiệp làm thủ tục theo những hướng dẫn tại điều số 29 và thông tư 39/2014/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm:

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế Toán Việt Hưng

Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT mới nhất

Kê khai khấu trừ thuế của hóa đơn sai tiêu thức có phù hợp?

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014
Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT

1. Những thủ tục hủy hóa đơn GTGT

Thời gian để hủy hóa đơn GTGT chậm nhất là trong 30 ngày. Kể từ những ngày đã thông báo với những cơ quan thuế. Nếu trong trường hợp các doanh nghiệp giữ các hóa đơn cơ quan thuế. Đã ra các thông báo đã hết giá trị sử dụng và thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày. Kể từ ngày các cơ quan thuế thông báo đã hết những giá trị sử dụng. Hoặc được tính từ ngày tìm lại những hóa đơn bị mất.

Trình tự thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Gồm có bảng kê các hóa đơn cần hủy. Thành lập những hội đồng phải hủy hóa đơn. Phải có những đại diện lãn đạo các đại diện của bộ phận kế toán của tổ chức.

Các hộ kinh doanh hay các tập thể và cá nhân kinh doanh. Thì không cần phải thành lập những Hội đồng trước khi hủy hóa đơn GTGT.

Các thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn. Phải có chữ ký trong biên bản và phải chịu những trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trong hóa đơn có sai sót.

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014
Ký hiệu những hóa đơn hủy

2. Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT

Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT gồm có những thành phần sau đây. Trừ những trường hợp nhu hộ hay cá nhân trong kinh doanh.

Trong hồ sơ hủy hóa đơn GTGT cần có một bảng kiểm kê các hóa đơn cần hủy một cách chi tiết nhất như tên loại hóa đơn. Các ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn. Những số lượng hóa đơn cần hủy được đánh số thứ tự theo từng hóa đơn khác nhau.

Một biên bản hủy hóa đơn GTGT và thông báo kết quả hủy hóa đơn luôn có những nội dung như ký hiệu, số lượng hóa đơn bị hủy, lý do hủy hóa đơn, ngày tháng giờ hủy, phương pháp hủy là gì. Tất cả những kiểu viết hồ sơ này phải chấp hành đúng thông tư số 39/2014/TT-BTC. Được ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính.

Những hồ sơ hủy phải được lưu tại những tổ chức hoặc những hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn. Riêng những thống báo từ kết qủa hủy sẽ được lập thành 2 bản gồm có 1 bản được lưu nội bộ, một bản sẽ được gởi đến những cơ quan nộp thuế quản lý trực tiếp, thời hạn để nộp không quá 5 ngày kể từ ngày được thực hiện để hủy hóa đơn GTGT.

4. Trình tự hủy hóa đơn GTGT

Thành lập hội đồng sẽ hủy hóa đơn GTGT bắt buộc phải có lãnh đạo, đại diện các bộ phận tổ chức công cy, các thành viên trong hội đồng phải chịu trách nhiệm trước bảng kiểm kê hóa đơn cần được hủy, tiến hành hủy các hóa đơn và lập biên bản các hóa đơn, cuối cùng là thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần phải hủy theo các quy định trong điểm D khoản 3 và điều 29 trong thông tư 39/2014/TT-BTC về các việc kiểm kế cần hủy như loại hóa đơn, mẫu hóa đơn, ký hiệu các loại hóa đơn.

Tiến hành hủy hóa đơn theo điểm b khoản 2 điều 29 về những quy định khi hủy hóa đơn, trong đó khi tiến hành hủy hóa đơn cần phải lập biên bản hóa đơn trước hội đồng. Biên bản phải được ghi rõ các mục như loại hóa đơn, mẫu hóa đơn , hình thức hủy và được ký hiệu. Hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được tư vấn cách tốt nhất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939