Công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

Công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

Hiện nay, rất nhiều công ty đã và đang nhận được thông báo yêu cầu đóng bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm. Trong trường hợp này công ty cần nộp công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm. Giải trình về lý do chậm đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên.

Công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội
Công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

1. Mẫu công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , Ngày        tháng          năm 2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm đăng ký Bảo hiểm xã hội theo quy định)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Hai Bà Trưng.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần may quốc phục việt nam

Địa chỉ: Số 47-A7C ngõ 79,P. Quỳnh Mai, Q.Hai Bà Trưng. TP Hà Nội.

Điện thoại: 0936560008

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105201715

Căn cứ vào thông báo số …./BHXH, Ngày …….. về việc : Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, BHTN cho người lao động.

Công ty nhận được thông báo và gửi công văn này lên cơ quan bảo hiễm xã hội Quận hai bà trưng để trình bày về lý do:

Lý do chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:

Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh của công ty may mặc mấy năm qua gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh chưa ổn định. Một số lao động đã tham gia BHXH ở nơi khác (có danh sách và mã số kèm theo). Và có những người lao động chỉ làm việc thời vụ, không có lao động chính thức làm việc nên không tham gia đóng BHXH.

Mặt khác mức lương mà công ty có thể chi trả cho nhân viên là rất thấp ở mức tối thiểu nên người lao động cam kết tự nguyện không tham gia bảo hiễm xã hội.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi khiếu kiện của người lao động trong thời gian không tham gia BHXH.

                                                                                                                            T.M CÔNG TY

2. Hồ sơ gửi kèm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao). (nếu đăng ký lần đầu)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT: (D02-TS: 02 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT: TK1-TS

– Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm giám đốc (nếu đăng ký lần đầu)

Xem thêm:

Mức phạt trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Chi phí lương, bảo hiểm của giám đốc Công ty TNHH MTV có được tính vào chi phí hợp lý

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho