Chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị sử dụng nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp. Vì vậy, các chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đầy đủ và được trình bày, sắp xếp rõ ràng và khoa học thì mới được cơ quan cấp trên phê duyệt. Lamketoan.vn chia sẻ quy trình của  bộ chứng từ và hệ thống sổ sách kế toán.

chung-tu-trong-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep

 

1. Quy trình bộ chứng từ

+ Giấy rút dự toán ngân sách

+ Bảng kê chứng từ thanh toán

+ Kế hoạch hoặc điều lệ (nếu có)

+ Báo giá (đối với CK tối thiểu 3 đơn vị báo giá)

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán (đối với những dự toán giá trị lớn)

+ Quyết định phê duyệt dự toán (đối với những dự toán có giá trị lớn)

+ Dự trù kinh phí hoặc dự toán kinh phí (đối với những dự toán có giá trị lớn)

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu hoặc nhà cung cấp

+ Hợp đồng kinh tế

+ Biên bản nghiệm thu và bàn giao

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Hoá đơn, chứng từ đi kèm

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán kinh phí (đối với những dự toán có giá trị lớn)

+ Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí (đối với những dự toán có giá trị lớn)

+ Quyết toán kinh phí

+ Bảng quyết toán A -B (đối với những dự toán có giá trị lớn, XDCB, sửa chữa….)

+ Bảng xác định khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (đối với những dự toán có giá trị lớn, XDCB, Sửa chữa….)

– Sổ kế toán tổng hợp: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

+ Sổ quỹ tiền mặt (lập theo tháng) Mẫu số: S11-H

+ Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc Mẫu số S12-H

+ Sổ nhật ký – sổ cái (theo tháng) Mẫu số: S01-H đối với hình thức NK-SC

+ Sổ cái – Hình thức chứng từ ghi sổ: Mẫu số: S02c-H

+ Sổ cái – Hình thức NKC: Mẫu số: S03-H

+ Sổ chi tiết chi hoạt động  các  loại  khoản (lập theo quý) Mẫu số: S61- H

+ Sổ chi tiết các tài khoản như: TK 461,661,334,332…. (Lập theo năm) Mẫu số S33 – H

+ Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí: Mẫu số: S42-H

+ Sổ tài sản cố định Mẫu số: S31- H

2. Các hình thức sổ kế toán:

Hình thức Nhật ký chung, Hình thức Chứng từ ghi sổ, Hình thức Nhật ký – Sổ cái, Hình thức kế toán máy.

Nhưng chủ yếu kế toán dùng theo hình thức Nhật  ký – Sổ cái.

3. Hệ thống Báo cáo

– Bảng cân đối tài khoản: Mẫu số B01-H  (Quý, năm)

– Bảng tổng hợp tình hình KP và Quyết toán KP đã sử dụng Phần I và Phần II:  Mẫu số B02-H (Quý, năm)

– Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động:  Mẫu số F02-1H (Quý, năm)

– Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN (Quý, năm): Mẫu số F02-3aH

– Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ: Mẫu số B04-H (Năm)

– Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mẫu số: B03-H

– Báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang: Mẫu số B05-H (Năm)

– Thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số: B06-H (Năm).

Tham khảo phương pháp học tốt lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phương
Phương

Bên mình có mẫu của các chứng từ ở trên ko cho em xin với a

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...