Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Sau đây chúng tôi sẽ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định theo điều 8 thông tư 111/2013/TT- BTC ngày 15/08/2013 của bộ tài chính. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Trong thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm có 2 phần là từ kinh doanh và từ tiền lương. Hãy cùng tìm hiểu cách xác định sau đây.

Tham khảo:

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

1. Xác nhận thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

1.1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Được tính bằng doanh thu khoán trong kỳ nhân cho tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định. Trong đó doanh thu khoán được xác định bằng những tài liệu hoặc chứng từ. Mà bên cá nhân cung cấp, tỷ lệ thu thập chịu thuế sẽ được quy chiếu theo bảng ấn hành.

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Nhưng theo từng lần phát sinh bằng những hóa đơn. Thì theo tỷ lệ 10% cho môi thu nhập phát sinh. Được tính bằng cách doanh thu thu nhập chịu thuế từng lần phát sinh. Và nhân cho tỷ lệ thu nhập chịu thuế đã được ấn định. Trong đó, doanh thu chịu thuế. Được xác định bởi những hóa đơn và chứng từ mua bán.

1.2. Cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán doanh thu. Không hạch toán được những chi phí

Sẽ được tính bằng cách doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong những kỳ tính thuế x tỷ lệ thu nhập chịu thuế được ấn định + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.

Đối với những cá nhân kinh doanh lưu động không cố định. Thì cần phải có hóa đơn để giao cho khách hàng và được tính theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chịu thuế.

1.3. Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân chịu ấn định gồm

Phân phối, cung cấp hàng hóa là 7%. Những dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 30%. Sản xuất vận tải dịch vụ gắn với những hàng hóa dịch vụ có nguyên vật liệu là 15%. Còn lại những hoạt động kinh doanh khác thì được tính là 12%.

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân chịu ấn định phân phối
Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

1.4. Cá nhân kinh doanh có kế toán hóa đơn

Thì được xác định thuế thu nhập cá nhân trong kỳ. Là doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế – chi phí hợp lý trong kỳ + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ.

Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì thuế mỗi cá nhân được phân chia bằng một trong những cách sau. Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân có ghi chứng nhận trong đăng ký kinh doanh, thỏa thuân. Chia theo bình quân đầu người  trên cơ sở thuế thu nhập cá nhân chịu thế của mỗi cá nhân tham gia. Theo các nguyên tắc nêu trên và số thuế phải nộp riêng cho từng cá nhân.

2. Xác nhận thuế thu nhập theo tiền công hoặc tiền lương

2.1. Những thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Những thu nhập chịu thuế từ các tiền lương hay tiền công. Được nhà nước xác định bằng tổng số tiên lương, tiền thù lao. Mà người nộp thuế nhận được trong những kỳ tính thuế của nhà nước.

2.2. Thời điểm để xác định người chịu thuế

Thời điểm để xác định người chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương hay tiền công. Là khi những tổ chức được trả thu nhập. Riêng những thời điểm được xác định là phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phí mua sản phẩm bảo hiểm. Sẽ được công ty quản lý hữu trí tự nguyện sẽ trả tiền bảo hiểm.

Nếu cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh. Nhưng cũng vừa có được tiền lương và tiền công. Thì tính tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh với thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công.

Trên đây là cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Mà chúng tôi tổng hợp được từ điều 8 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính ban hành về cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tham khảo: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận