Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài năm 2017

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?. Và cách xác định ai là người nước ngoài cư trú, ai là người nước ngoài không cư trú. Bài viết này chúng tôi xin gửi tới các bạn. Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài và xác định người lao động nước ngoài chịu thuế.

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Tham khảo:

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng

Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tương tự như người Việt Nam. Vậy cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài tại Việt Nam. Có gì khác biệt so với người mang quốc tích Việt Nam.

1. Trường hợp người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú

1.1. Người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú

Đối với những người lao động nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Và hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam từ 183 ngày tính trong một năm dương lịch trở lên. Hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên người đó có mặt tại Việt Nam. Người nước ngoài có nơi ở thường xuyên, nhà trọ. Hoặc nơi đăng ký thường trú sẽ được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài năm 2017
Người nước ngoài vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

1.2. Người nước ngoài được xác định. Là cá nhân cư trú tại Việt Nam

Khi có các khoản thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh tại Việt Nam. Sẽ thực hiện đóng thuế TNCN giống như công dân Việt Nam và cách tính thuế cũng sẽ tương tự. Tức là vẫn áp dụng các quy định về thu nhập chịu thuế, thuế suất, thời điểm tính thuế,… Như công dân Việt Nam.

Việc quy định người lao động nước ngoài có nơi làm việc, nơi cư trú thường xuyên tại Việt Nam. Thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân tương tự như công dân Việt Nam. Là một quy định có lợi cho người lao động nước ngoài. Thể hiện sự ưu tiên của pháp luật đối với những người nước ngoài làm việc và gắn bó với đất nước Việt Nam. Mức thuế TNCN mà họ phải nộp sẽ thấp hơn mức thuế. Mà những người không cư trú tại Việt Nam phải đóng cho cùng một khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Trường hợp người nước ngoài được xác định là cá nhân không cư trú

2.1. Người nước ngoài được xác định là cá nhân không cư trú

Ngoài các trường hợp được xác định là cá nhân cư trú, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Được xem là cá nhân không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Và các quy định cụ thể về tính toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú sẽ có những điểm khác biệt so với công dân Việt Nam.

2.2. Khoản thu nhập được xác định là thu nhập chịu thuế

Khoản thu nhập được xác định là thu nhập chịu thuế chính là thu nhập của người đó phát sinh tại Việt Nam. Không phân biệt nơi tiến hành chi trả thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài, nhiều người chi trả thu nhập hay chỉ một người.

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài năm 2017
Mức đóng thuế tncn cho người nước ngoài

Người lao động là người nước ngoài sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam. Ngoài ra, khoản tiền lương phát sinh ở nước ngoài do lao động của người đó. Thì không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2.3. Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài phải nộp

Mức thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân không cư trú. Sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN cho người nước ngoài phải nộp = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công x thuế suất 20%.

Đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú. Thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động không phải thực hiện quyết toán.

Có thể nhận thấy, sự khác biệt về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài. Chỉ xảy ra khi người nước ngoài đó không cư trú, làm việc thường xuyên tại Việt Nam. Việc nắm vững các quy định trên của pháp luật là điều rất cần thiết. Vì thực tế hiện nay cho thấy, ngày càng có nhiều người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp tại Việt Nam.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho