Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn năm 2017

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là gì?. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư như thế nào?. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời chính xác  nhất.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn năm 2017
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

1. Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là gì?

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân được nhận dưới các hình thức như:

– Tiền lãi nhận được từ việc cho vay hoặc tiền lãi từ gửi ngân hàng

– Lợi tức do tham gia góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh lợi tức từ tham gia góp vốn thành lập các tổ chức tín dụng. Theo quy định, góp vốn vào quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

– Giá trị vốn góp được tăng nhờ giải thể doanh nghiệp, chia tách, sát nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

– Từ lãi trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu cùng các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành. Từ cổ tức được trả bằng cổ phiếu

– Từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác. Bao gồm cả trường hợp góp vốn đầu tư. Bằng hiện vật, danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng các phát minh, sáng chế.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn năm 2017
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là gì?

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

2.1 Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cá nhân cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại điều 10 được xác định. Là số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế mà cá nhân được nhận và thuế suất. Được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất theo quy định là 5%.

2.2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn được xác định

Là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế, cụ thể:

– Đối với trường hợp cá nhân được nhận thu nhập từ việc đầu tư vốn ở nước ngoài. Thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế được quy định. Là thời điểm cá nhân nhận thu nhập. Đối với thu nhập từ cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu. Thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn. Được quy định là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

– Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

– Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm. Thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn được quy định. Là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập. Khi doanh nghiệp giải thể, chia, tách, sát nhập, hợp nhất hay chuyển đổi mô hình hoạt động, rút vốn.

3. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không trực tiếp cư trú. Được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú được nhận từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Được xác định là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập cho cá nhân không cư trú.

Tham khảo: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959