Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Những khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn là:

1.1. Các khoản tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn

Tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả khảng không được bồi thường.

1.2. Chi phí khấu hao, tu sửa, bảo dưỡng tài sản cố định

Chi phí khấu hao, tu sửa, bảo dưỡng tài sản cố định. Sử dụng vào sản xuất, kinh doanh trong kỳ đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

1.3. Chi phí vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu ….

Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định mức tạo ra doanh thu trong kỳ.

1.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài

Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

1.5. Chi phí thuê tài sản của cá nhân:

Thuê văn phòng, thuê máy móc

1.6. Chi phí cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp

– Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động. Theo quy chế tài chính của công ty phục vụ sản xuất kinh doanh: trợ cấp, phụ cấp, đào tạo dạy nghề…

– Chi thêm cho lao động nữ: phí đào tạo lại nghề, khám sức khỏe, phụ cấp…

– Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho CBCNV <= 1 triệu đồng/tháng/người

– Chi trợ cấp mất việc làm theo quy định hiện hành

1.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động

Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động có hóa đơn chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động <= 5 triệu đồng/ người/năm.

1.8. Chi thưởng sáng kiến

Thưởng sáng kiến, cải tiến theo quy chế tài chính của công ty.

1.9. Chi phụ cấp tàu xe, nghỉ mát

Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và theo quy chế tài chính của công ty.

1.10. Khoản chi đóng góp theo quy định vào các quỹ

Đóng góp theo quy định vào các quỹ của Hiệp hội ( các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật)

1.11. Phần chi phí trả lãi tiền vay <= 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng

Chi phí trả lãi tiền vay <= 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố. Tại thời điểm vay vốn sản xuất kinh doanh. (Không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế)

1.12.Các khoản trích lập dự phòng

Theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

1.13. Các khoản chi phí trích trước

Khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn đã chi theo đúng quy định

1.14. Tài trợ cho giáo dục, y tế

Theo đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục, y tế: tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, tài trợ học bổng cho học sinh, tài trợ thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh…

1.15 Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai, tài trợ làm nhà cho người nghèo

Theo đúng đối tượng và có hồ sơ đầy đủ.

1.16. Chi phí liên quan đến việc thuê quản lý

(Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino) <= 4% doanh thu trong kỳ.

2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng áp dụng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Các chứng từ chứng minh các khoản chi theo quy định của pháp luật kế toán

3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: séc, ủy nhiệm chi…

– Bù trừ công nợ

Tham khảo: Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

avatar
7 Chuỗi bình luận
9 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Nguyễn Thị Nga
Khách
Nguyễn Thị Nga

Cho mình hỏi: Khi thi công Ctr thường có ps nhờ điện và nhà ở của dân thì phần chi phí này hạch toán như thế nào cho hợp lý ạ?

Liên Nguyễn
Khách
Liên Nguyễn

Các khoản phúc lợi như chi đám hiếu, hỷ, chỉ lễ tết, nghỉ mát là những chứng từ gì ạ?

Kế toán Việt Hưng
Khách
Kế toán Việt Hưng

Là các quyết định do Giám đốc công ty ký bạn nhé!

Thu Hà
Khách
Thu Hà

Mình nhớ là có khoản chi phí tiền thuê nhà không có hóa đơn nữa

Kế toán Việt Hưng
Khách
Kế toán Việt Hưng

Khoản thuê nhà bạn phải ra UBND phường mua hóa đơn và đóng thuế( nếu phải đóng), kèm theo là trong quy chế lao động, nội quy công ty có nữa nhé!

Dịu Nguyễn
Khách
Dịu Nguyễn

Cho em hỏi ạ. chi phí phát sinh của công trình tạm dừng thi công. Hoặc hoãn thi công có được trừ khi xác định cp tính thuế TNDN ko ạ ?

Lê Hà
Khách
Lê Hà

theo em thì có đc tính là cp hợp lý, nhưng đồng nghĩa c phải có giầy tờ, hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì ms đc

Kế toán Việt Hưng
Khách
Kế toán Việt Hưng

Bạn treo trên TK 154 vì tại thời điểm tính thuế TNDN thì không có doanh thu tương ứng với chi phí này

Nguyễn Nam
Khách
Nguyễn Nam

“Kể từ ngày 1/1/2015 sẽ: Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.”
trong luật 71/2014 mình đâu có thấy ý này đâu???

Thắm Đỗ
Khách
Thắm Đỗ

Bạn đọc TT96 và 92, năm 2015 không khống chế cp tiếp khách , nghĩa là lấy bao nhiu cũng đc hết
CP khác bạn đọc thêm nhé

Trịnh Lam
Khách
Trịnh Lam

Thắm Đỗ Trong luật 71 có ghi ngay tại điều 1 mục 4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9 của luật cũ. luật cũ quy định tại điều 9 về chi quảng cáo,… này đấy

Nguyễn My
Khách
Nguyễn My

Kế toán Việt Hưng cho em hỏi ạ:
Công ty e có 1 chị nằm viện và chi phí khoảng 15tr mà chị đó là chủ của công ty vậy khoảng tiền đó đưa vào chi phí công ty có hợp lý không ạ?
có hóa đơn GTGT ạ

Kế toán Việt Hưng
Khách
Kế toán Việt Hưng

Đây là khoản hỗ trợ điều trị cho nhân viên
– Cần phải có: Trong quy chế lương thưởng phải nói rõ về việc này và mức hỗ trợ la bao nhiêu.
– Và mức hỗ trợ không quá 1 tháng lương bình quân trong năm.

Hà Hồng Hạnh
Đăng ký
Hà Hồng Hạnh

Em cảm ơn Kế toán Việt Hưng ạ

Hà Lý
Khách
Hà Lý

Cho mình hỏi chi cho nghiên cứu đề tài khoa học thì có tiính vào chi phí dc trừ không?

Kế toán Việt Hưng
Khách
Kế toán Việt Hưng

Chi phí này không được trừ bạn nhé!