Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Những cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017. Được quyết định theo những quy định và quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/04/2017. Do những bảo hiểm xã hội Việt Nam về những quy trình. Cũng như các cách tính cũng như các vấn đề liên quan.

Tham khảo:

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Những cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệm sẽ được thi hành từ ngày 01/05/2017 theo quyết định trên.

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017
Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Tỷ lệ trích khoản bảo hiểm

Bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2017 nghị định 44/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Những quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp. Thì những tỷ lệ trích nộp hãy cũng có thể chính là bảo hiểm xã hôi vào quỹ bảo hiểm tai nạn và các bệnh nghề nghiệp. Sẽ được giảm từ 1% đến 0,5% trên những quỹ tiền lương làm những căn cứ bảo hiểm xã hội.

Về bảo hiểm xã hội doanh nghiệp phải đóng 17,5%,  người lao động đóng 8%. Về bảo hiểm y tế doanh nghiệp phải đóng 3%. Người lao động đóng 1,5%. Bảo hiểm thất nghiệp doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%. Như vậy với cách tính bảo hiểm xã hội này. Tổng cộng người sử dụng lao động phải đóng 21,5% và người lao động phải đóng 10,5%.

2. Mức tiền lương để tham gia bảo hiểm năm 2017

Đối với những hành chính sự nghiệp thì tiền lương sẽ được nhà nước quy định. Thì tiền lương tháng đóng của bảo hiểm xã hội là bắt buộc theo bậc, cấp bậc, ngành. Cũng như các khoản phụ và các chức vụ, phụ cấp cho thâm niên vượt khung, các mức lương cơ sở. Ngoài ra những quy định này luôn bao gồm những hệ số chệnh lệch bảo lưu theo những quy định về tiền lương.

Đối với những khối doanh nghiệp. Thì tiền lương sẽ được các doanh nghiệp quyết định. Cũng như các mức phụ cấp và phụ cấp lương được quyết định. Và áp dụng theo thông tư 47/2015/TT-BLDTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Từ ngày 01/01/2018 trở đi tiền lương tháng đóng về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sẽ là mức lương và các phụ cấp theo lương được quy định theo thông tư số 47/2015/TT-BLDTBXH.

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017
Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

3. Tiền lương tham gia bảo hiểm

Mức tiền lương bắt buộc cho năm 2017 để đóng bảo hiểm xã hội được quyết định theo nghị đinh 153/2016/NĐ-CP về vùng 1. Sẽ tăng lên 3.750.000 đồng tăng 250.000 đồng cho mỗi tháng. Vùng 2 3.320.000 đồng tăng 220.000 đồng tháng. Vùng 3 là 2.900.000 đồng tăng 200.000 cho một tháng. Vùng 4 là 2.580.000 đồng tăng 180.000 đồng cho một tháng.

4. Đối tượng bắt buộc tham gia các bảo hiểm xã hội

Những đối tượng bắt buộc tham gia các bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chính là những người lao động theo hợp đồng có những thời gian đủ 3 tháng trong các đơn vị. Hay các cơ quan không phân biệt số lượng lao động. Cũng như đang vị đang sử dụng lao động đều phải bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với những kinh phí và đoàn phí công đoàn theo nghị định 191/2013/NĐ-CP. Từ ngày các doanh nghiệp phải đóng kể cả những doanh nghiệp chưa có công đoàn tổ chức.

Theo điều 216 của bộ luật hình sự nếu người nào hoặc đơn vị nào có nghĩa vụ phải đóng các bảo hiểm xã hội. Nhưng không hoàn thành nghĩa vụ hoặc gian dối theo những thủ đoạn để tránh né. Từ 6 tháng trở lên sẽ bị phạt từ 500 triệu đến 1 tỷ hoặc sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Nếu có những thắc mắc khác hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được tư vấn tốt nhất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn