Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC

Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC là khi nào?

Trong bất kì lĩnh vực gì, các báo cáo luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với vấn đề tài chính, tình hình kinh doanh. Nó càng thể hiện tầm ảnh hưởng lớn của mình. Và việc nộp nó cho cơ quan nào và thời hạn ra sao chính là điều ai cũng cần biết

Song song với một nền kinh tế phát triển và ngày càng mở cửa. Thì các loại giấy tờ trong lĩnh vực này cũng luôn đòi hỏi một sự minh bạch và rõ ràng. Không những để kiểm soát tốt hơn. Mà còn thể hiện được sự chuyên nghiệp cần có của một hệ thống. Và một trong những sản phẩm có thể nói lên cụ thể nhất chính là các báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào. Hay Thời hạn nộp BCTC ra sao sẽ được giải đáp trong bài viết này. Để các bạn có cơ hội hiểu rõ  và cặn kẽ hơn.

Tham khảo:

Học làm báo cáo tài chính

Học phân tích báo cáo tài chính

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào - Thời hạn nộp BCTC
Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC

1. Cơ quan nhận báo cáo tài chính

1.1.  Đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập. Và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương. Còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính

+ Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

1.2. Công ty kinh doanh chứng khoán

Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

1.3. Tổng công ty nhà nước

Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

+ Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính. Thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính . Khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

+ Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

+ Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu.

+ Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

2. Thời hạn nộp BCTC cần biết

Thời gian nộp BCTC đối với các doanh nghiệp nhà nước được quy định. Chậm nhất là sau 20 ngày đối với báo cáo quý. Kể từ ngày kết thúc quý. Và chậm nhất là sau 30 ngày đối với báo cáo năm. Kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính. Đối với các tổng công ty, thời hạn gửi BCTC chậm nhất là 45 ngày đối với báo cáo quý. Kể từ ngày kết thúc quý. Và chậm nhất là 90 ngày đối với báo cáo năm. Kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Với các đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.

Còn nếu là các doanh nghiệp tư nhân, các công ty hợp danh, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày. Kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Còn đối với các DN khác còn lại, thời hạn gửi BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn và giải đáp thắc mắc về các báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nào và thời hạn ra sao có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://lamketoan.vn để nhận được sự hướng dẫn và tư vấn tốt nhất nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn