Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)

Kể từ ngày 14/4/2017 theo quy định số 595/QĐ-BHXH. Thì Mức lương đóng bảo hiểm xã hội có những thay đổi mới khi NLĐ tham gia đóng BHXH.

Cập nhật mới: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 mới nhất

Tham khảo:

Tra cứu mã số BHXH – số sổ bảo hiểm qua mạng

Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết

Hạch toán lương trong Công ty xây dựng theo Quyết định 48/QĐ – BTC

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay

Theo quy định số 595/QĐ-BHXH tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với những NLĐ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hình thức bắt buộc:

NLĐ có hợp đồng lao động xác định thời hạn làm việc hoặc không xác định thời hạn làm việc. Thì cứ lao động 3 tháng trở lên đều nằm trong diện đóng bảo hiểm bắt buộc.

2. Mức lương tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT, BNN, BHTNLĐ năm 2017 có 2 trường hợp khác nhau:

2.1. Từ 1/1/2016 đến 31/12/2017:

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc hàng tháng mà NLĐ phải đóng bao gồm mức lương và phụ cấp lương. Được quy định rõ trong khoản 1 và điểm a tại khoản 2 điều 4 của thông số 47/2015/TT- BLĐTBXH.

Trong đó gồm:

Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH là các khoản phụ cấp lương bù đắp do điều kiện công việc, tính chất công việc, môi trường sinh hoạt….bên cạnh đó có các khoản phụ cấp trong quá trình làm việc của người lao động thể hiện được thành quả lao động của NLĐ. Ngoài ra các khoản bổ sung khác đươc NLĐ và NSDLĐ tự thỏa thuận với nhau sao cho hợp lí cả 2 bên.

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH bao gồm: Theo quy định tại điều 103 của Bộ lao động thì các khoản phúc lợi và chế độ khác như tiền thưởng, tiền  hỗ trợ đi lại,tiền hộ trợ ăn ở, hỗ trợ khi NLĐ có người thân bị chết…tất cả sẽ được ghi rõ trong HĐLĐ theo 11 điều 4 của nghị quyết số 05/2015/NĐ-CP

2.2. Từ 1/8/2018 trở đi thì tiền lương đóng BHXH được quy định:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 của thông số số 47/2015/TT- BLĐTBXH thi ngoài mức lương và phụ cấp hàng tháng phải đóng sẽ có thêm khoản bổ sung khác

3. Xác định mức lương đóng BHXH cụ thể là:

Mức lương đóng BHXH bắt buộc hàng tháng không đươc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trong đó NLĐ đươc qua đào tạo khi làm việc sẽ có mức lương đóng cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu trong vùng. Riêng đối với các đôi tượng tham gia lao động chưa qua trường lớp đào tạo thì sẽ bằng mức lương tối thiểu của vùng.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Mức lương cao nhất để NLĐ tham gia BHXH, BHYT được quy định không được quá 20 lần so với mức lương cơ sở. Riêng BHTN thì không được đóng  quá 20 lần so với mức lương thất nghiệp của vùng.

3.2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT,BHTN,BNN, BHTNLĐ, KNCĐ được quy định:

Từ ngày 1/6/2017: về phía doanh nghiệp là 17,5% trong đó 14% là quỹ hưu trí và tử tuất 3% là quỹ thai sản và ốm đau. Về phía người lao động là 8%, 8% này cũng đươc đưa vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bảng tỷ lệ đóng bảo hiểm của DN và NLĐ
Bảng tỷ lệ đóng bảo hiểm của DN và NLĐ

4. Thời hạn đóng BHXH, BHYT,BHTN được quy định theo 3 trường hợp:

4.1. Đóng theo hàng tháng:

Chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng doanh nghiệp lao động và người lao động phải trích tiên lương để đóng bảo hiểm theo mức đóng được quy định.

4.2. Đóng theo quý 3 tháng hoặc 6 tháng một lần:

Giống như đóng theo hàng tháng là chậm nhất ngày cuối của tháng như được nới rộng ra thành 3 hoặc 6 tháng. Để cho doanh nghiệp và người lao động có thể thực hiện đúng quy định của bảo hiểm.

4.3. Đóng theo địa bàn:

Tức là doanh nghiệp, người lao động trú tại địa bàn tỉnh nào thì tham gia đóng bảo hiểm tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Trên đây là toàn bộ mức lương đóng BHXH mới nhất của năm 2017 áp dụng cho tấc cả các doanh nghiệp và NLĐ trên cả nước. Muốn tìm hiểu rõ và kĩ hơn các bạn có thể tới Kế toán Việt Hưng tham khảo hoặc để được tư vấn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn