Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 mới nhất

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 được thay đổi theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Theo đó mức tiền đóng BHXH năm 2019 tăng lên theo cấp vùng cơ sở. Kế toán Việt Hưng chia sẻ bạn đọc mức lương đóng BHXH, tỷ lệ trích đóng BHXH năm 2019. 

mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc

 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ xác định thời hạn. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. (Không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng)
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Từ ngày 1/1/2018 trở đi: Những Người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia.

Người lao động đồng thời có từ 02 Hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì

 • Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên.
 • Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

(Theo điều 4, điều 13, điều 17, điều 21 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Lưu ý

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.

(Theo Công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BHXH TP Hà Nội)

 • Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018)

Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ rõ:

 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường.
 • Và cao hơn nhất 7% lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Từ năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng.

 • Mức lương cơ sở từ thời điểm 01/07/2019 sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 70/2018/QH14.

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2019 

các mức lương đóng bảo hiễm xã hội

 • Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo nghị định 157/2018/NĐ-CP như sau:

VÙNG

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)

So sánh với mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Vùng 1

4.180.000 đồng/tháng

Tăng 200.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.710.000 đồng/tháng

Tăng 180.000 đồng/tháng

Vùng 3

3.250.000 đồng/tháng

Tăng 160.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.920.000 đồng/tháng

Tăng 160.000 đồng/tháng

 •  Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019. (ĐVT: đồng)

Vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc

(BHXH, BHYT, BHTN)

Đối với lao động chưa qua học nghề

(làm công việc giản đơn nhất)

Đối với lao động đã qua học nghề

(Phải cộng thêm 7%)

Vùng 1

4.180.000

4.472.600

Vùng 2

3.710.000

3.969.700

Vùng 3

3.250.000

3.477.500

Vùng 4

2.920.000

3.124.400

Lưu ý:

Theo Công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BHXH TP Hà Nội: Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung

 • Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2019, hàng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động như sau. (ĐVT: đồng)

Vùng

Mức lương đóng BHXH  tối đa

Mức đóng BHXH tối thiểu

Từ 01/01/2019

Từ 01/7/2019

Người chưa qua học nghề

Người đã qua học nghề

Vùng I

2.224.000

2.384.000

334.400

357.808

Vùng II

296.800

317.576

Vùng III

260.000

278.200

Vùng IV

233.600

249.952

Khi tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động và người lao động cùng có trách nhiệm đóng BHXH. Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019 có nhiều điểm mới, đặc biệt mức tiền lương đóng vào BHXH. Kế toán viên, người lao động cần cập nhật nhanh chóng chính sách mới để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận