Cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Trước khi lập Báo cáo tài chính, Kế toán cần phải lập quyết toán thuế TNDN. Nếu như năm trước kế toán công ty bạn hoạt động lỗ thì năm nay bạn tiến hành chuyển lỗ trên PL 03-2A/TNDN.

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.

Theo Điều 9 – xác định lỗ và chuyển lỗ tại thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

cach-chuyen-lo-thue-tndn-giua-cac-nam
2. Cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ; thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm; kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm; kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ; nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

=> Chính vì vậy thời gian chuyển lỗ thuế TNDN cho các năm tài chính phát sinh lỗ là không quá 05 năm

Ví dụ:

Năm 2010 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2011 – 2015.
Năm 2011 lãi 200 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2012 – 2016.
Năm 2012 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2013 – 2017.
Năm 2013 lãi 500 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2014 – 2018.

Kết luận:

Năm 2010: Lỗ 500 triệu, sẽ được chuyển vào các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Do đã chuyển lỗ 200 triệu vào năm 2012; nên số lỗ còn lại là 300 triệu và được chuyển vào các năm còn lại là 2013, 2014, 2015.

Năm 2012: Lỗ 500 triệu, sẽ được chuyển vào các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

Do đó, có thể chuyển lỗ 300 triệu của năm 2010 và/hoặc lỗ 500 triệu của năm 2012 vào 500 triệu lãi của năm 2013.

Nếu chuyển lỗ 300 triệu của năm 2010 vào lãi 500 triệu năm 2013; thì năm 2013 sẽ còn lãi 200 triệu. Và tiếp tục được chuyển phần lỗ 200 triệu; trong tổng lỗ 500 triệu của năm 2012 vào 200 triệu lãi còn lại của năm 2013.

=>Nếu việc chuyển lỗ không làm phát sinh thuế TNDN phải nộp; thì số tiền thuế đã nộp vào năm 2014 sẽ được treo trên tài khoản Nợ 3334 + CĐPS => và phản ánh số tiền còn phải thu nhà nước trên CĐKT mã số 154: 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước

Chúc các bạn thành công !!!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939