Các khoản trích theo lương hiện hành mới nhất năm 2017

Các khoản trích theo lương là gì?

Các khoản trích theo lương hay gọi chung là các khoản bảo hiểm bao gồm 4 khoản như sau:

– Bảo hiểm xã hội (BHXH)

– Bảo hiểm y tế (BHYT)

– Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

– Kinh phí công đoàn (KPCĐ).

Đối với các khoản bảo hiểm trên, kế toán tiền lương sẽ tính vào chi phí của DN một phần tức là DN phải chịu. Phần còn lại trừ vào lương của người lao động tham gia bảo hiểm. Tỷ lệ trích các khoản theo lương phải tuân theo quy định của Luật bảo hiểm hiện hành của cơ quan bảo hiểm.

cac-khoan-trich-theo-luong

Theo quy định hiện hành về Luật bảo hiểm của VN, quy định:

 Tỷ lệ trích các khoản theo lương như bảng sau

Các khoản BH trích theo lươngTính vào Chi phí của Doanh nghiệp(%)Trừ vào lương người lao động (%)Tổng cộng
BHXH18826
BHYT31.54.5
KPCĐ202
BHTN112
Tổng cộng2410.534.5

– Thời gian trích các khoản trích theo lương

Định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. DN trích tiền đóng các khoản trích theo lương theo tỷ lệ trích các khoản theo lương như trên. Dựa trên quỹ tiền công, tiền lương của người tham gia bảo hiểm. (theo tỷ lệ tổng cộng bao gồm phần DN phải chịu và cả phần đã trừ vào lương người lao động).

Tham khảo: Phụ cấp tiền ăn ca năm 2017 theo quy định tại thông tư 26

– Doanh nghiệp đóng chậm hoặc chưa đóng bảo hiểm

Nếu DN chưa đóng hay chậm đóng các khoản bảo hiểm trên thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật bảo hiểm. Cụ thể theo từng mức độ khác nhau như sau:

– Xử phạt cảnh cáo hoặc có thể phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với việc:

Người lao động (NLĐ) thoả thuận với người sử dụng LĐ (doanh nghiệp) không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN.

– Phạt hành chính từ 12% – 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã bắt buộc

BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (tối đa không vượt quá 750.000 đồng). Đối với người sử dụng LĐ có 1 trong các hành vi sau:

– Chậm đóng

– Đóng không theo mức quy định

– Đóng chưa đủ số người thuộc diện số LĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN.

– Phạt hành chính từ  18% – 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

BHTN ngay tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (tối đa không quá 750.000 đồng) đối với người sử dụng LĐ không đóng cho toàn bộ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN.

– Xử phạt với mức bằng mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước VN công bố ngay tại thời điểm tại thời điểm phát sinh hành vi chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho