Bị sai nộp lại báo cáo tài chính bổ sung – quy định ra sao?

Nộp lại báo cáo tài chính bổ sungLập báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những công việc của kế toán viên, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, mất rất nhiều thời gian để thực hiện nghiệp vụ kế toán, khối lượng dữ liệu của công việc lớn, phức tạp, quá trình làm chắc chắn không tránh khỏi điều sai sót. Mặt khác, có một số doanh nghiệp tuyển kế toán viên chưa nắm vững được cách lập báo tài chính, còn non kinh nghiệp, chưa thấu hiểu được các chỉ tiêu ở trên báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào so với thực trạng của doanh nghiệp dẫn đến việc lập báo cáo tài chính bị sai. Vậy khi kế toán viên làm sai báo cáo tài chính có được nộp lại hay không? Quy định xử phạt của việc này như thế nào? Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này. 

1. Có được nộp lại báo cáo tài chính bổ sung khi gặp sai sót không?

Khi doanh nghiệp, tổ chức, công ty của bạn làm báo cáo tài chính nhưng bị sai thì việc phải làm lại Báo cáo tài chính là điều tất yếu. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn không bị vi phạm pháp Luật. Ngoài ra, cũng giúp cho doanh nghiệp phản ánh được đúng tình hình về công việc kinh doanh của đơn vị mình hơn.

Theo Điều 10 khoản 5 Thông tư 156/2013/TT – BTC quy định về vấn đề kê khai, bổ sung hồ sơ kê khai Thuế như sau:

– Sau khi đã hết hạn nộp hồ sơ Kê khai Thuế đúng theo quy định Cơ quan Thuế. Phía người nộp thuế mới phát hiện ra hồ sơ kê khai Thuế đã nộp có sự sai sót. Với trường hợp này, bên phía khai Thuế được phép bổ sung thêm Tờ khai Thuế.

– Hồ sơ kê khai Thuế của phía doanh nghiệp cần nộp lên Cơ quan Thuế. Có thể nộp vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc. Và việc nộp thuế cũng không phải phụ thuộc vào thời gian nộp Thuế của các lần tiếp theo. Nhưng phía doanh nghiệp cũng cần phải tiến hành nộp Thuế đúng trước thời hạn Cơ quan Thuế có công bố quyết định kiểm tra đơn vị

Như vậy, theo thông tư trên doanh nghiệp khi làm sau báo cáo tài chính sẽ được phép nộp lại báo cáo tài chính.

1.1 Người nộp thuế được quyền nộp lại trên hồ sơ Báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

  • Bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Doanh nghiệp

  • Thuyết minh về báo cáo tài chính Doanh nghiệp

1.2 Những nội dung không được phép nộp lại, và chỉ nộp tờ khai điều chỉnh:

Khi đơn vị người nộp thuế làm sai báo cáo tài chính, có một số nội dung được liệt kê dưới đây sẽ không được nộp lại và thay vào đó bắt buộc phải nộp tờ khai điều chỉnh theo đúng quy định của Pháp luật nước ta ban hành. Bao gồm các nội dung:

  • Tờ kê khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp: đối với tờ kê khai quyết toán này, kế toán viên cần phải nộp lại tờ khai thể hiện đúng nội dung sai sót làm tăng hay làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp mình.

  • Tờ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tờ kê khai quyết Thuế thu nhập cá nhân cũng không được phép nộp lại. Và bắt buộc doanh nghiệp cần nộp bổ sung tờ khai này, trong tờ khai Thuế thu nhập cá nhân bổ sung cần phải có sự điều chỉnh về tiền lương cùng tiền Thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các trường hợp không được nộp lại mà chỉ nộp tờ khai điều chỉnh sẽ phải gửi công văn nộp lại Báo cáo tài chính lên văn phòng một cửa, nộp lại báo cáo tài chính qua mạng đúng theo quy định của Pháp luật.

2. Vậy báo cáo tài chính làm sai có bị phạt hay không – Mức xử phạt ra sao?

2.1 Báo cáo tài chính làm sai có bị phạt hay không?

Theo thông tư 156/2013/TT – BTC quy định rõ đối với những trường hợp làm sai báo cáo tài chính, bao gồm:

– Trường hợp Báo cáo tài chính bị làm sai nhưng không làm ảnh hưởng đến Thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp thi khi nộp Báo cáo tài chinh lên Cơ quan Thuế sẽ không bị phạt.

– Trường hợp nộp báo cáo tài chính nhưng bên phía doanh nghiệp lại có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa. Và số tiền nộp thừa này sẽ được giữ lại trừ vào các lần tiền nộp thuế sai của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp lập báo cáo tài chính nhưng lại phát sinh về số Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì người nộp thuế phải nộp thêm số tiền thiếu và tính tiền nộp phạt chậm, số tiền nộp chậm này sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước theo đúng quy định.

2.2 Mức xử phạt với các trường hợp làm sai báo cáo tài chính

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với những hành vi sau đây:

→ Không lập báo cáo tài chính hay lập báo cáo tài chính nhưng không đầy đủ nội dung theo đúng quy định, không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với hành vi sau đây:

→ Lập và trình bày Báo cáo tài chính không đúng với phương pháp, không rõ ràng và cũng không nhất quán theo đúng quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp:

→ Lập báo cáo tài chính không đúng theo quy định, nộp lên Cơ quan có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời gian đã quy định.

→ Lập Báo cáo tài chính không đúng với số liệu ở sổ kế toán, chứng từ kế toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi:

→ Giả mạo báo cáo tài chính và khai man số liệu ở trên Báo cáo tài chính.

→ Thỏa thuận ép buộc người khác giả mạo Bacso cáo tài chính, khai man ở số liệu Báo cáo tài chính.

→ Cố tình, thỏa thuận hay ép buộc người khác phải cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai với sự thật

3. Cách điều chỉnh và nộp lại Báo cáo tài chính

Về trường hợp điều chỉnh sai sót trên Báo cáo tài chính đúng theo hướng dẫn tại Công văn 51140/CT – HTr của Cục Thuế Hà Nội về hình thức kê khai bổ sung hồ sơ Thuế và Công văn 18357/CT – HTr ngày 11/04/2016 của Cục thuế Hà Nội về Chính sách thuế, cần phải phân ra thành 2 trường hợp:

3.1 Trường hợp sai sót ảnh hưởng đến số Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Nếu như báo cáo tài chình có sự sai sót và gây ảnh hưởng đến số Thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải làm những công việc sau:

– Hồ sơ kê khai bổ sung: sử dụng theo mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư 156/2013/TT – BTC

– Bổ sung, điều chỉnh những số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính có sự sau sót: sử dụng mẫu 03/TNDN kèm theo thông tư 156/2013/TT – BTC.

– Báo cáo tài chính đúng của năm tài chính có phát hiện sự sai sót.

3.2 Trường hợp sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nếu như báo cáo tài chính có sai sót nhưng lại không làm ảnh hưởng số Thuế Thu nhập doanh nghiệp cần nộp thì doanh nghiệp sẽ được phép kê khai bổ sung số liệu ở trên Báo cáo tài chính, rồi nộp lại Cơ quan Thuế, không cần phải lập bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS.

LƯU Ý: Doanh nghiệp cũng làm sẵn một bản giải trình về lý do nộp lại Báo cáo tài chính, liệt kê những sai sót, số liệu, thông tin đã điều chỉnh ở Báo cáo tài chính để giải trình khi Cơ quan thuế yêu cầu, điều này cũng tránh được trường hợp không nhớ được lý do điều chỉnh khi được yêu cầu. Văn bản giải trình có thể lưu hành nội bộ ở doanh nghiệp và xuất trình khi Cơ quan Thuế yêu cầu.

4. Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính theo quy định

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT – BTC ban hành vào ngày 06/11/2013 thời hạn doanh nghiệp nộp  lại báo cáo tài chính được quy định:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn về thời gian nộp lại báo cáo tài chính được điều chỉnh, nhưng phải nộp trước khi có công bố về quyết định Thanh tra Thuế, kiểm tra Thuế của Cơ quan Thuế có thẩm quyền.

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giúp các bạn trả lời được câu hỏi làm sai Báo cáo tài chính có được nộp lại hay không? Quy định như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân mình chưa đủ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm muốn được học hỏi thêm về cách thức lập báo cáo tài chính, không muốn bị sai sót làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đơn vị của mình hãy đăng ký ngay khóa học thực hành kế toán tại Việt Hưng. Trung tâm luôn khai giảng các khóa học với giảng viên có thâm niên trong lĩnh vực kế toán, là các kế toán trưởng tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, chúng tôi tin chắc sau khóa học các bạn sẽ tự tin hoàn thành được báo cáo tài chính, không bị sai sót bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến đơn vị mình.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận