Tổ chức chi phí giá thành

Chi phí giá thành ,tổ chức chứng từ kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Giá thành là khâu quan trọng nhất trong các doanh nghiệp sản xuất, vậy để cấu thành lên được giá thành của các sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, bạn cần chú ý các khâu sau:

Chi phí giá thành

1 Tập hợp chứng từ liên quan đến chi phí giá thành

a) Các chứng từ liên quan đến tập hợp chi phí sản xuất:

– Các chứng từ liên quan đến tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Trường hợp mua nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm thì chứng từ là Hóa đơn GTGT.

– Các chứng từ liên quan đến tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:

+Bảng thanh toán tiền lương,

+Bảng thanh toán làm thêm giờ,

+Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành,

+Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội…

– Các chứng từ liên quan đến tập hợp chi phí sản xuất chung:

+Phiếu xuất kho,

+Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ;

+Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội,

+Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ,…các chứng từ khác có liên quan.

b) Chứng từ tính giá thành sản phẩm:

Để tính giá thành sản phẩm kế toán lập Bảng kê tập hợp chi phí sản xuất từ đó lập Bảng tính giá thành sản phẩm.

2 Thiết lập chứng từ về chi phí giá thành

a) Bảng kê tập hợp chi phí sản xuất: (Phụ lục 02)

adsd 1

 

Tải về : BẢNG KÊ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

– Bảng này được sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm.

– Bảng này gồm có các cột phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 141, 152, 153, 214, 242, 331, 334, 335, 338, 621, 622, 627…, các dòng ngang phản ánh chi phí trực tiếp sản xuất (ghi Nợ với các TK 154, 621,622, 627  và được chi tiết theo từng phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc từng sản phẩm) đối ứng Có với các tài khoản liên quan phản ánh ở các cột dọc.

b) Bảng tính giá thành sản phẩm (Mẫu số S37DN)

Bảng tính giá thành sản phẩm dùng để tập hợp chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí và tính giá thành sản phẩm của từng loại sản phẩm hoàn thành.

Căn cứ để lập Bảng tính giá thành sản phẩm là Bảng kê tập hợp chi phí sản xuất.(chi phí giá thành)

 

– Vừa rồi Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn tổ chức chi phí giá thành.

– Hoặc để lại comment bên dưới ý kiến của bạn.

– Chúc các bạn thành công.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận