Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Mỗi doanh nghiệp sản xuất khác nhau sẽ có các đặc trưng khác nhau về quy trình sản xuất cũng như sản phẩm sản xuất ra. Chính vì vậy, DN sẽ lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm như thế nào cho phù hợp với những đặc trưng đó và đặc biệt là đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý giá thành sản phẩm sản xuất trong mỗi kỳ kế toán hoặc trong mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Có các phương pháp tính giá thành sản phẩm khác nhau như: tính giá thành theo phương pháp giản đơn, tỷ lệ, hệ số, đơn đặt hàng,…Trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo từng đơn đặt hàng thì phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng là phù hợp và dễ quản lý nhất.

tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

1. Nội dung cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng:

– Những đơn đặt hàng nào đã hoàn thành thì giá thành của đơn đặt hàng chính là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh cho đơn đặt hàng đó, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

– Những đơn đặt hàng nào chưa được hoàn thành thì toàn bộ các khoản chi phí đã bỏ ra là giá trị của sản phẩm dở dang hay còn gọi là sản phẩm làm dở.

– Nếu quy trình sản xuất sản phẩm chỉ liên quan đến 1 đơn đặt hàng thì tính giá thành trực tiếp cho từng đối tượng là từng đơn đặt hàng.

– Nếu quy trình sản xuất sản phẩm liên quan đến nhiều đơn đặt hàng thì phải phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng cụ thể.

2. Ví dụ về tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng:

Tại DN X sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Trong tháng 5/N nhận được 2 đơn đặt hàng là đơn hàng A và đơn hàng B. Chi phí sản xuất tập hợp được trong tháng cụ thể như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT):

+ Đơn hàng A: 30.000.000

+ Đơn hàng B: 40.000.000

– Chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT):

+ Đơn hàng A: 10.000.000

+ Đơn hàng B: 15.000.000

– Chi phí sản xuất chung (CP SXC) là 28.000.000 phân bổ cho 2 đơn hàng theo tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Đến cuối tháng, đơn hàng A hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm, đơn hàng B chưa hoàn thành.

Yêu cầu:

Tính giá thành sản phẩm cho đơn hàng hoàn thành và giá trị sản phẩm dở dang cho đơn hàng chưa hoàn thành.

Hướng dẫn:

– Phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng:

+ Chi phí chung phân bổ cho đơn hàng A:

= (28.000.000/70.000.000)*30.000.000 = 12.000.000

+ Chi phí chung phân bổ cho đơn hàng B:

= (28.000.000/70.000.000)*40.000.000 = 16.000.000

– Tổng giá thành đơn hàng A:

= 30.000.000+10.000.000+12.000.000 = 52.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm của đơn hàng A:

=52.000.000/100 sp = 520.000/sp

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng tính cho đơn hàng B:

= 40.000.000+15.000.000+16.000.000 = 71.000.000

Bảng tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng A

Tháng 5/N

ĐVT: 1.000 đ

Khoản mục CP CP dở dang đầu tháng CP phát sinh trong tháng CP dở dang cuối tháng Tổng giá thành Giá thành đơn vị
CPNVLTT   30.000   30.000  
CPNCTT   10.000   10.000  
CPSXC   12.000   12.000  
Cộng   52.000   52.000 520

Xem thêm:

Ttính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số 

Cách xác định giá thành trong công ty vận tải

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959