Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghĩa vụ quan trọng về thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này dựa trên các số liệu về doanh thu, thu nhập, chi phí và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Về phần kết quả kinh doanh thì đó là chủ quan của mỗi doanh nghiệp. Còn riêng phần thuế suất để tính thuế TNDN thì tùy thuộc vào quy định của Bộ Tài chính tại từng thời điểm, thường là áp dụng cho từng kỳ kế toán .

Xem thêm: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Cụ thể, năm 2015 thì thuế suất áp dụng để tính thuế TNDN được quy định cụ thể theo thông tư số: 78/2014/TT-BTC như sau:

Căn cứ vào tổng doanh thu năm trước liền kề để xác định mức thuế suất áp dụng tương ứng.

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%:

Đối tượng áp dụng: áp dụng mức thuế suất 20% đối với các DN có tổng doanh thu năm trước liền kề bé hơn hoặc bằng 20 tỷ đồng.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22%:

Đối tượng áp dụng: áp dụng mức thuế suất 22% đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng. Đến sang bắt đầu từ năm 2016, những DN này sẽ áp dụng mức thuế suất 20%.

Lưu ý:

Trong trường hợp DN mới thành lập thì khi tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý sẽ áp dụng mức thuế suất 22%. Và đến cuối năm tài chính, khi quyết toán thuế TNDN, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

– Nếu tính ra được doanh thu bình quân của các tháng trong năm 2015 bé hơn hoặc bằng 1,67 tỷ đồng (tức không vượt quá 1,67 tỷ đồng): thì sẽ áp dụng mức thuế suất 20% khi quyết toán cũng như các kỳ tính thuế tiếp theo.

– Nếu tính được doanh thu bình quân của các tháng trong năm 2015 vượt quá 1,67 tỷ đồng: thì trong năm 2015 vẫn phải áp dụng mức thuế suất 22% khi quyết toán, và từ năm 2016 trở đi mới được áp dụng mức 20%.

Xem thêm:

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 

Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

3. Thuế suất từ 32% – 50%:

Áp dụng đối với những DN có hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí,…trên địa bàn Việt Nam tùy theo quy mô, vị trí, điều kiện khai thác của từng dự án. DN sẽ phải gửi hồ sơ của dự án đến trình với Bộ Tài chính để được quyết định mức thuế suất áp dụng cụ thể cho từng DN.

4. Mức thuế suất ưu đãi:

– Thuế suất 10% áp dụng cho các đối tượng tính thuế sau:

+ DN hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, môi trường, y tế.

+ DN kinh doanh nhà ở để: bán, cho thuê,…

+ DN thực hiện quảng cáo báo in, báo chí, xuất bản.

+ DN thực hiện các hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy, hải sản trong điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

+ Hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực: nông, lâm, ngư, nghiêp.

– Mức thuế suất 10% áp dụng trong vòng 15 năm trong các trường hợp:

+ DN thực hiện các dự án đầu tư như: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường,… trong điều kiện xã hội khó khăn, khu công nghệ cao.

Nếu là các dự án đầu tư mới nói chung trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư ít nhất 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không vượt quá 3 năm và sử dụng trên 3000 lao động hoặc có doanh thu đạt tối thiểu mười nghìn tỷ đồng/năm (trừ các dự án sản xuất các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thác khoáng sản)

+ DN công nghệ cao hoặc DN nông nghiệp áp dụng công nghệ cao.

Lưu ý:

Đối với những dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao thì có thể sẽ đc kéo dài thời gian ưu đãi nhưng không quá 15 năm.

Trên đây là các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2015 áp dụng cho các đối tượng tính thuế khác nhau. Sau thời điểm này nếu có sự thay đổi thì lamketoan.vn sẽ tiếp tục cập nhật.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho