Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp • Version
 • 6 Tải về
 • 260.50 KB Kích thước
 • 1 Số File
 • 19/03/2018 Ngày đăng
 • 19/03/2018 Ngày cập nhật
 • Tải về

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC về:

 • Phương pháp tính thuế TNDN
 • Xác định thu nhập tính thuế
 • Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN
 • Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939