Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT mới nhất  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 30.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 93/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/09/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BCT và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Nội dung chính của thông tư này là bãi bỏ mẫu tờ khai đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) và các hướng dẫn liên quan. Thông tư do thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký và có hiệu lưc từ ngày 05/11/2017

 


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho