• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 532.54 KB File Size
  • 2 File Count
  • 10/01/2018 Ngày tạo
  • 10/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Thông tư 93/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/09/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BCT và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Nội dung chính của thông tư này là bãi bỏ mẫu tờ khai đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) và các hướng dẫn liên quan. Thông tư do thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký và có hiệu lưc từ ngày 05/11/2017

 


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *