Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2018  • Phiên bản
  • 7 Tải về
  • 57.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP vào ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/0/2018

Nghị định có 2 điểm mới đáng chú ý là:

1.Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2018

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới cũng được điều chỉnh


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *