Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 1.93 MB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 77/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/07/2017 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


FileAction
Tải vềTải về 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho