Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 1.93 MB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 77/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/07/2017 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho