Thông tư 11/2018/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  • Phiên bản
  • 6 Tải về
  • 44.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014, hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *