Thông tư 11/2018/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  • Phiên bản
  • 7 Tải về
  • 44.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014, hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho