Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định  • Phiên bản
  • 7 Tải về
  • 229.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Bộ Tài chính ban hành 25/04/2015 hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho