• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 614.93 KB File Size
  • 2 File Count
  • 18/01/2018 Ngày tạo
  • 18/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Bộ Tài chính ban hành 25/04/2015 hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

 


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ThấpTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *