Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 50.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/04/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.