Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 50.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/04/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho