• Phiên bản
 • 0 Tải về
 • 1.35 MB File Size
 • 2 File Count
 • 12/01/2018 Ngày tạo
 • 12/01/2018 Cập nhật gần đây
 • Tải về

Thông tư 39/2014/TT-BTC được ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Các điểm nổi bật của Thông tư 39/2014/TT-BTC

 • Cho viết tắt tên, địa chỉ người mua
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Bỏ hóa đơn Xuất khẩu
 • Tạo hóa đơn Tự in
 • Hóa đơn đặt in
 • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo

 


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *