Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ • Version
 • 6 Tải về
 • 881.50 KB Kích thước
 • 1 Số File
 • 19/03/2018 Ngày đăng
 • 19/03/2018 Ngày cập nhật
 • Tải về

Thông tư 39/2014/TT-BTC được ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Các điểm nổi bật của Thông tư 39/2014/TT-BTC

 • Cho viết tắt tên, địa chỉ người mua
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Bỏ hóa đơn Xuất khẩu
 • Tạo hóa đơn Tự in
 • Hóa đơn đặt in
 • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo

 


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939