Phần mềm Truy cập máy tính từ xa UltraViewer

Phần mềm Truy cập máy tính từ xa UltraViewer

  • Phiên bản
  • 2801 Tải về
  • 2 MB File Size
  • 2 File Count
  • 07/05/2017 Ngày tạo
  • 21/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Phần mềm UltraViewer 6.1 là phiên bản mới nhất hiện này. Phần mềm này dùng để truy cập máy tính từ xa giống như Teamviewer, nhưng tính năng ít và giao diện không chuyên nghiệp bằng Teamviewer.


FileAction
Phiên bản v6.1Tải về 
Phiên bản v6.0Tải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.