Phần mềm Truy cập máy tính từ xa UltraViewer

  • Phiên bản
  • 2771 Tải về
  • 2 MB File Size
  • 1 File Count
  • 07/05/2017 Ngày tạo
  • 16/09/2017 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Phần mềm UltraViewer 6.0 là phiên bản mới nhất hiện này. Phần mềm này dùng để truy cập máy tính từ xa giống như Teamviewer, nhưng tính năng ít và giao diện không chuyên nghiệp bằng Teamviewer.


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *