Phần mềm Truy cập máy tính từ xa UltraViewer

Phần mềm Truy cập máy tính từ xa UltraViewer

  • Phiên bản
  • 2802 Tải về
  • 2 MB File Size
  • 2 File Count
  • 07/05/2017 Ngày tạo
  • 21/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Phần mềm UltraViewer 6.1 là phiên bản mới nhất hiện này. Phần mềm này dùng để truy cập máy tính từ xa giống như Teamviewer, nhưng tính năng ít và giao diện không chuyên nghiệp bằng Teamviewer.


FileAction
Phiên bản v6.1Tải về 
Phiên bản v6.0Tải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho