Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS – HCSN

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS - HCSN

  • Phiên bản
  • 194 Tải về
  • 225 MB File Size
  • 2 File Count
  • 23/11/2017 Ngày tạo
  • 20/02/2019 Ngày cập nhật
  • Tải về

Phần mềm kế toán IMAS mới nhất hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Với mong muốn tạo lập một hệ thống phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp được triển khai áp dụng chung, thống nhất cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước…, đồng thời đáp ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin mới nhất để xây dựng nên phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS.

Đồng thời đẩy mạnh chất lượng dịch vụ đảm bảo hỗ trợ kịp thời và tốt nhất tới người sử dụng.

Việc xây dựng và phát triển phần mềm luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam. Cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính, nổi bật trong đó:

Ngoài ra để hỗ trợ tốt nhất tới người sử dụng, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và đặc biệt tiết kiệm chi phí, chúng tôi cam kết:


FileAction
Phiên bản 11.0.0.9Tải về 
Phiên bản 10.0Tải về