Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 quy định về giao dịch tiền mặt  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 41.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Nghị định về thanh toán tiền mặt số 222/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2013. Nghị định này quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho