Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Quy định về Quản lý thuế đối với DN có giao dịch  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 432.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, Nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập, không có quan hệ liên kết tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho