• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 387.83 KB File Size
  • 2 File Count
  • 01/02/2018 Ngày tạo
  • 01/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn  Theo đó, Kinh phí công đoàn của DN sẽ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ và mức nộp kinh p là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *