Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công đoàn  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 59.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn Theo đó, Kinh phí công đoàn của DN sẽ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ và mức nộp kinh phí là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho