Luật công đoàn năm số 12/2012/QH13  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 98.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật công đoàn năm số 12/2012/QH13 là Luật mới nhất dựa trên Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 do Quốc hội ban hành


FileAction
luat-cong-doan-so-12-2012-qh13.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho