Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội  • Version
  • 4 Tải về
  • 198.00 KB Kích thước
  • 1 Số File
  • 20/03/2018 Ngày đăng
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho