Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 266.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật bảo hiểm xã hội 2017 số 58/2014/QH13 về chế độ Bảo hiệm xã hội 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 2006. Luật bảo hiểm xã hội mới nhất này được áp dụng từ ngày 01/01/2016 với nhiều chế độ mới được sửa đổi, bổ sung.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho