Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 78.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế bao gồm các sửa đổi về mức đóng và đối tượng đóng bảo hiểm y tế cũng như mức hưởng bảo hiểm và phương thức thanh toán bảo hiểm.


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *