• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 328.52 KB File Size
  • 2 File Count
  • 05/02/2018 Ngày tạo
  • 05/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13  quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi..... 


FileAction
Luat_So_46_2014_QH13.docTải về 
Luat_So_46_2014_QH13.pdfTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *