Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 92.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13  quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.....


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho