• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 215.58 KB File Size
  • 2 File Count
  • 24/01/2018 Ngày tạo
  • 24/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013. Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất bao gồm các cập nhật về cách tính thuế GTGT cho một số mặt hàng được bổ sung.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *