Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 59.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013. Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất bao gồm các cập nhật về cách tính thuế GTGT cho một số mặt hàng được bổ sung.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho