Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 79.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho