Luật 106/2016/QH13 ban hành 06/4/2016  • Phiên bản
  • 69 Tải về
  • 79 KB File Size
  • 2 File Count
  • 27/05/2017 Ngày tạo
  • 25/06/2017 Ngày cập nhật
  • Tải về

Theo luật 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/4/2016 có các điều quy định sửa đổi, bổ sung về luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và sử đổi bổ sung cả Luật Quản lý thuế.


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 
Tải về tốc độ CHẬMTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *