Biên bản kiểm kê tài sản cố định  • Phiên bản
  • 1 Tải về
  • 13.97 KB File Size
  • 1 File Count
  • 24/10/2018 Ngày tạo
  • 24/10/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Kế toán Việt Hưng hướng dẫn cách lập Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có; thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định; và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất; ghi sổ kế toán số chênh lệch.


FileAction
bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh.docxTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho